Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich

Dodano: 1 marca 2018
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich

Na posiedzeniu, które odbyło się 28 lutego, Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych i skierował go na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

O przekazaniu projektu ustawy o ochronie danych osobowych do dalszych prac w ramach rządu poinformował Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, który koordynuje prace nad reformą ochrony danych osobowych.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych ma uregulować kwestie proceduralne, doprecyzowując przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Będzie regulowała m.in. takie kwestie jak: powoływanie i sposób działania organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), zgłaszanie wyznaczenia inspektora ochrony danych do organu nadzorczego, akredytacja i certyfikacja, odpowiedzialność cywilna i karna.

Projekt ustawy zakłada też zwolnienie podmiotów, które zatrudniają mniej niż 250 osób, nie przetwarzają danych wrażliwych i nie przekazują ich innym podmiotom z części obowiązków informacyjnych. Nie będą one musiały m.in. informować osób, których dane przetwarzają, o naruszeniu ich danych osobowych (np. wycieku danych).

WS

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel