Pracodawca musi przekazać dane osobowe pracownika w związku z prowadzeniem PPK

Dodano: 14 listopada 2019
2b08b494ee890d7540f1f65f94e17fffc8d4c0c1-xlarge(4)

Pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, powinien przekazać tej instytucji numer telefonu i adres poczty elektronicznej pracownika. Dane te powinien pozyskać od pracownika niezależnie od jego zgody.

Jakie dane muszą trafić do instytucji finansowej

Pracodawca ma obowiązek prawny pozyskania danych osobowych uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych takich jak adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu i przekazania tych danych do wybranej instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o prowadzenie PPK. Dane te będą służyły do identyfikacji uczestnika PPK i zostaną załączone do umowy.

Przekazanie tych danych instytucji nie wymaga zgody pracownika, ponieważ opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność realizacji prawnego obowiązku ciążącego na administratorze). Wszak zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL, jeśli jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Takim właśnie obowiązkiem jest pozyskanie danych niezbędnych do zawarcia umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową. Dane te są pozyskiwane wyłącznie w celu ich przekazania do wskazanej instytucji.

Pracownik nie musi posiadać e-maila i telefonu

Możliwe jest jednak, że pracownik nie będzie posiadał takich danych jak adres poczty elektronicznej i numer telefonu. W takiej sytuacji pracodawca nie może żądać od pracownika, by założył on e-mail i kupił telefon.

Uwaga

Pracodawca ma obowiązek prawny przekazania do instytucji finansowej danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, ale tylko wówczas, gdy pracownik takie dane mu udostępni.

Podstawa prawna: 
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel