Poznaj swoje uprawnienia w przypadku kontroli RODO – weź udział w konferencji „Przygotuj się do kontroli UODO”!

Dodano: 8 maja 2019
mniejszy (005)

Podmiot kontrolowany przez UODO nie jest pozbawiony uprawnień. Może on skutecznie bronić swojego interesu, korzystając np. z możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli. O uprawnieniach podmiotu kontrolowanego dowiesz się więcej podczas konferencji „Przygotuj się do kontroli UODO”.

Z jakich uprawnień możesz skorzystać, gdy jesteś kontrolowany przez UODO? Przede wszystkim możesz:

  • zażądać od osoby kontrolującej  przedstawienia imiennego upoważnienia i legitymacji, co jest uzasadnione z uwagi na ryzyko oszustwa ze strony fałszywych kontrolerów,
  • skontaktować się telefonicznie z UODO w celu potwierdzenia, że osoba kontrolująca jest rzeczywiście pracownikiem Urzędu uprawnionym do przeprowadzenia kontroli,
  • zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa (w takim przypadku licz się z koniecznością przedstawienia wersji dokumentów niezawierających informacji objętych zastrzeżeniem,
  • zapoznawać się z protokołem kontroli, w tym z nagraniami dołączonymi do tego protokołu,
  • zgłosić zastrzeżenia do protokołu – w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia.
Uwaga

Więcej o swoich uprawnieniach podczas kontroli UODO dowiesz się podczas konferencji „Przygotuj się do kontroli UODO”, która odbędzie się 11 czerwca w godz. 9.00 – 16.25 w Warszawie. Konferencję organizuje Akademia Wiedza i Praktyka i Fundacja Wiedza to Bezpieczeństwo, a partnerem merytorycznym jest ODO 24. Nadal jeszcze możesz zapisać się na konferencję – kliknij tutaj.


Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel