Polak wskazany nowym Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Dodano: 29 listopada 2019
2f5800e41b363fa48edaf5e806d9651e461b8956-large

Wojciech Wiewiórowski został nominowany na nowego Europejskiej Inspektora Ochrony Danych. Wyboru dokonała Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.

Nominacja czeka teraz na akceptację Konfederacji Przewodniczących PE, która może zaakceptować wybór albo skierować go pod głosowanie na sesji plenarnej.

Jakie są kompetencję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych? Otóż:

  • doradza instytucjom i organom UE w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i powiązanych obszarów polityki i prawa.
  • czuwa on nad tym, by instytucje i organy UE przy przetwarzaniu danych osobowych respektowały zasady prywatności,
  • zajmuje się skargami i prowadzi dochodzenia.
  • współpracuje z krajowymi organami w państwach UE w celu zapewnienia spójnej ochrony danych.
  • monitoruje nowe technologie, które mogą mieć wpływ na ochronę danych.

Mianowanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych następuje na 5-letnią kadencję. W realizacji swych zadań Inspektor jest wspomagany przez:

  • Dział Nadzoru i Egzekwowania Prawa - ocenia przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez instytucje i organy UE.
  • Dział Polityki i Konsultacji - doradza unijnym prawodawcom w różnych obszarach polityki i w sprawie projektów nowych aktów prawnych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel