Pierwszy rok stosowania RODO w ankiecie przeprowadzonej przez EROD

Dodano: 29 maja 2019
50670065_2170651126484938_6926857842636881920_n

Europejska Rada Ochrony Danych przeprowadziła ankietę wśród organów nadzorczych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na podstawie jej wyników sporządzono bilans dotychczasowych osiągnięć EROD.

Z ankiety wynika, że począwszy od 25 maja 2018 r. w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) utworzono 446 spraw o charakterze transgranicznym, z czego 205 rozpatrywano w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy (One-Stop-Shop). Natomiast 19 z nich doczekało się finalnych rozstrzygnięć.

Większość organów nadzorczych zgłosiło wzrost wzrost liczby zapytań i skarg w porównaniu z 2017 r. Zarejestrowano bowiem ponad 144 tys. zapytań i skarg i ponad 89 tys. zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych (63% spraw zostało zakończonych).

Zwiększona liczba zapytań i skarg świadczy o wzroście świadomości na temat praw w zakresie ochrony danych. Potwierdzają to również badania Eurobarometru, zgodnie z którymi 67% ankietowanych obywateli UE oświadczyło, że słyszało o RODO, a 36% - że wie, z czym rozporządzenie się wiąże, natomiast 57% badanych wskazało, że są świadomi istnienia krajowego organu publicznego odpowiedzialnego za ochronę ich praw w zakresie ochrony danych.

Organy nadzorcze zaakcentowały też, że stosowane pomiędzy nimi mechanizmy współpracy, o ile są oparte na solidnych podstawach i dają wymierne rezultaty, o tyle wymagają one nakładu czasu i zasobów (organy te są zmuszone do prowadzenia dochodzeń, przestrzegania przepisów procesowych, koordynacji i wymiany informacji z innymi organami nadzorczymi).

Źródło:

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel