Pierwsza decyzja EROD w sprawie Twittera

Dodano: 12 listopada 2020
6bf435bb7b769acea121128c188a753bc217836b-xlarge(9)

Na 41. posiedzeniu plenarnym Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła pierwszą decyzję na podstawie art. 65 RODO. Sprawa dotyczyła spółki Twitter International Company.

Dlaczego sprawa trafiła do EROD

EROD przyjęła decyzję w dniu 9 listopada 2020 r. większością 2/3 głosów swoich członków. Decyzja ma na celu rozwiązanie sporu powstałego w następstwie projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego dotyczącego spółki Twitter International Company. W następstwie tej decyzji zostały zgłoszone istotne dla sprawy i uzasadnione sprzeciwy przez inne organy nadzorcze, które dotyczy sprawa. Sprzeciwy te dotyczyły m.in. naruszeń RODO zidentyfikowanych przez wiodący organ nadzorczy, roli spółki Twitter International Company jako (jedynego) administratora danych oraz kwantyfikacji proponowanej kary. Sprzeciwy te jednak zostały odrzucone lub uznane za niemające znaczenia dla sprawy tudzież nieuzasadnione.

Sprawę przekazano EROD

W konsekwencji irlandzki organ nadzorczy w trybie art. 60 ust. 4 RODO przekazał sprawę EROD. W ten sposób zainicjowano procedurę rozstrzygania sporów.

Uwaga

Decyzja EROD zostanie wkrótce notyfikowana irlandzkiemu organowi nadzorczemu, który musi podjąć ostateczne rozstrzygnięcie na bazie decyzji EROD - bez zbędnej zwłoki i najpóźniej miesiąc po notyfikowaniu decyzji przez EROD.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel