Od 1 stycznia 2019 r. zgody na przelew wynagrodzenia na konto bankowe nie będą już potrzebne

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 16 lipca 2018
Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy

Wejście w życie RODO niesie za sobą liczne zmiany w różnych dziedzinach prawa, w tym również w zakresie prawa pracy. Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy nie będą już zbierać zgód pracowników na przekazywanie ich wynagrodzenia na konto bankowe. Będzie to oczywiste udogodnienie dla pracodawców.

Obecnie zasadą wypłata wynagrodzenia "do ręki" ...

Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie (art. 86 § 3 Kodeksu pracy). Wynika z tego, że zasadą jest przekazywanie wynagrodzenia do ręki pracownika. Przekazywanie środków na rachunek bankowy pracownika nadal więc wymaga uzyskania jego zgody. Nie sposób nie zauważyć, że regulacja ta jest niedostosowana do obecnych realiów rynku pracy, na którym w zdecydowanej większości wynagrodzenia pracowników wypłacane są na ich rachunki bankowe. Na pracodawcach spoczywa więc uciążliwy obowiązek uzyskiwania zgody każdego pracownika na taką formę wypłaty wynagrodzenia.

... ale jedynie do końca roku

Taki stan rzeczy utrzyma się do 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zatem regułą stanie się wypłata wynagrodzenia na konto bankowe, a odbieranie oświadczeń pracowników w tym względzie stanie się bezcelowe. Pracodawca będzie mógł żądać od pracownika podania danych w postaci numeru rachunku bankowego, nie czekając na aprobatę pracownika.

Uwaga

Numer rachunku bankowego w powiązaniu z imieniem i nazwiskiem pracownika należy uznać za dane osobowe.

Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) - art. 86 § 3.
Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel