Ochrona danych użytkowników portali społecznościowych w statystykach – poznaj wyniki badań KE

Dodano: 16 sierpnia 2019
Facebook w strategii marketingowej

Komisja Europejska poddała badaniu również kwestie ochrony prywatności na portalach społecznościowych. Z raportu „Special Eurobarometer 487a” wynika, że ponad wszystkich użytkowników sieci społecznościowych próbowała zmienić ustawienia prywatności w swoim profilu osobistym z ustawień domyślnych. W Polsce jest to jednak tylko 43% badanych.

Wyniki badań

Przypomnijmy, że Komisja Europejska przedstawiła 13 czerwca 2019 r. wyniki specjalnego badania Eurobarometru pod nazwą „Special Eurobarometer 487a -  The General Data Protection Regulation”, które dotyczyło ochrony danych. Badanie przeprowadzono w 28 krajach UE na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów od 15 do 29 marca 2019 r. W Polsce badanie przeprowadził Kantar Polska.

Ostatnie tego typu badanie przeprowadzono w 2015 r. W stosunku do ówczesnych wyników odsetek osób, które próbowały zmienić ustawienia domyślne zmniejszył się o 4 pkt. proc. Największy spadek zaobserwowano wśród respondentów z Cypru (-20%), Grecji (-14%), Rumunii i Niemiec (oba -11%). Z kolei w Portugalii zaobserwowano największy wzrost odsetka osób, które próbowały zmienić domyślne ustawienia prywatności (+14%). W Polsce ten odsetek nie zmienił się i nadal wynosi 46%.

Wiedza o RODO wpłynęła pozytywnie na skłonność do zmian ustawień prywatności przez użytkowników. Użytkownicy świadomi istnienia RODO częściej próbowali zmienić ustawienia prywatności w swoim profilu na portalu społecznościowym niż ci, którzy o nim nie słyszeli (61% a 42%).

Z kolei 72% badanych, którzy próbowali zmienić domyślne ustawienia prywatności w swoich profilach w portalach społecznościowych, zauważyło, że było to łatwe, a 23 %  że bardzo łatwe. Nieco ponad jedna czwarta (26 proc.) twierdzi, że było to trudne, a 5 proc. stwierdziło, że było to bardzo trudne.

Brak zmiany w zakresie ustawień prywatności motywowano zaufaniem do portali społecznościowych (29% w UE, 35% w Polsce) a także brakiem wiedzy (27%. w UE, 21% w Polsce) i brakiem czasu (14% w UE, 17% w Polsce).

Wnioski UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że decyzja o publicznym udostępnianiu swoich danych osobowych powinna być w pełni dobrowolna i wyrażona działaniem potwierdzającym ze strony użytkownika. Innymi słowy świadczenie usługi przez portal społecznościowy nie może być uzależnione od jej udzielenia, a użytkownik powinien mieć możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Co więcej, z uwagi na zasadę domyślnej prywatności (art. 25 pkt 2 RODO) produkty lub usługi powinny być tak zbudowane, by obowiązywały rygorystyczne ustawienia prywatności, a jedyne świadome działania użytkownika końcowego umożliwiały szersze przetwarzanie danych osobowych. W praktyce jednak zdaniem UODO dane osobowe dane osobowe gromadzone przez platformy społecznościowe, operatorów wyszukiwarek internetowych czy dostawców poczty elektronicznej często wykraczają poza zakres faktycznie udostępnionych przez użytkownika danych.

Źródło:
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel