Numery ksiąg wieczystych w GEOPORTAL2 publikowane nielegalnie?

Dodano: 8 kwietnia 2020
aa4f2fae6368a4ef02e952613812f93ae2b0d9fb-large

Prezes UODO zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie publikowania numerów ksiąg wieczystych w portalu internetowym GEOPORTAL2. Zobowiązanie jest związane z toczącym się w sprawie postępowaniem administracyjnym.

Numery ksiąg wieczystych w GEOPORTAL2

Postanowienie w sprawie zobowiązania ograniczenia przetwarzania danych zostało wydane w dniu 6 kwietnia 2020 r. – w ramach postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. To zaś postępowania dotyczy udostępniania numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) – bez podstawy prawnej.

Prezes UODO zauważył, że w księdze wieczystej znajdują się takie dane osobowe właściciela nieruchomości jak:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • informacje zobowiązaniach finansowych, przysługujących prawach czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości.

Łatwy dostęp do danych właścicieli nieruchomości

Tym samym dysponując numerem księgi wieczystej można z łatwością uzyskać dostęp do zawartych w niej danych osobowych. To natomiast generuje zagrożenia dla wielu osób np. ponownego wykorzystania danych niezgodnie z pierwotnym celem przetwarzania czy do nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości. można więc mieć dostęp do zawartych w niej danych, co może prowadzić do zagrożeń dla wielu osób, jak m.in. do ponownego wykorzystania danych niezgodnie z pierwotnymi celami przetwarzania, czy nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości.

Sprawa trafiła też do prokuratury

Na marginesie, w związku z podejrzeniem udaremnienia przeprowadzenia kontroli Prezes UODO złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście. Działanie to było podyktowane odmową zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych ze strony Głównego Geodety Kraju.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel