Nowe wytyczne Rady Europy dotyczących danych związanych ze stanem zdrowia

Dodano: 6 kwietnia 2019
Depositphotos_9978737_m-2015

27 marca 2019 r. Rada Europy skierowała do 47 państw członkowskich zestaw wytycznych służących do zapewnienia pełnej zgodności przetwarzania danych związanych ze stanem zdrowia z prawami człowieka, w szczególności z prawem do prywatności i ochroną danych.

Dane związane z ochroną zdrowia zawierają najbardziej intymne i osobiste informacje dotyczące życia pacjentów, w tym także potencjalnie narażające ich na dyskryminację. W świetle postępującej cyfryzacji systemów opieki zdrowotnej uzasadnia to stworzenie zaleceń w tej branży.

Z tego względu Komitet Rady Europy w Rekomendacji przeznaczonej do stosowania w sektorze publicznym i prywatnym wezwał rządy do przekazywania wytycznych do stosowania przy systemach związanych z ochroną zdrowia oraz organizacjom przetwarzającym dane związane ze stanem zdrowia, a zwłaszcza profesjonalistom tej branży oraz inspektorom ochrony danych. Rekomendacja zawiera liczne zasady dotyczące ochrony danych związanych ze stanem zdrowia, z uwzględnieniem nowości wprowadzonych przez tzw. Konwencję 108+ czyli zaktualizowaną konwencję Rady Europy o ochronie danych osobowych (przedłożoną członkom Rady do podpisu w październiku 2018 roku. Oprócz tego w Rekomendacji zamieszczono również wskazówki dotyczące podstawy prawnej przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia (zwłaszcza ze zgodą podmiotu danych na ich przetwarzanie) w szczególności danych związanych z nienarodzonymi dziećmi, danych genetycznych związanych ze stanem zdrowia, dzieleniem się danymi związanymi ze stanem zdrowia przez specjalistów oraz z przechowywaniem danych.

Z kolei wytyczne wymieniają prawa przysługujące podmiotom danych dotyczące w szczególności przejrzystości przetwarzania danych. Zawierają również wykaz zasad, które powinny być przestrzegane przy przetwarzaniu danych do celów badań naukowych, zbieranych przy pomocy urządzeń mobilnych czy przekazywanych transgranicznie.

Uwaga

Rekomendacja dostępna jest tutaj>>

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel