Nie zatrudniłeś pracownika? Sprawdź co zrobić z jego danymi

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Dodano: 9 stycznia 2020
bd4078db5a4bb61746d51a02d63a4f13625101c5-xlarge (1)

Pracodawcy są uprawnieni do przetwarzania – w odpowiednim zakresie – danych osobowych kandydatów do zatrudnienia. Może jednak zdarzyć się, że kandydat ostatecznie nie podejmie zatrudnienia. Sprawdź, jak wówczas należy postąpić z jego danymi osobowymi.

Jakie dane kandydata do zatrudnienia można przetwarzać

Przypomnijmy, że pracodawca może przetwarzać następujące dane osobowe kandydatów do zatrudnienia:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • data urodzenia;
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
  • wykształcenie;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  • inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Dane te przetwarzane są bez zgody kandydata.

Dane kandydata muszą być usunięte

W przypadku zakończenia rekrutacji i niezatrudnienia pracownika dotychczasowy cel przetwarzania danych staje się nieaktualny. Wszak przepisy prawa pracy nie przewidują zakładania akt osobowych czy nawet pojedynczych teczek dla osób ubiegających się o zatrudnienie, nawet w przypadku gdy przeszły proces rekrutacyjny i otrzymały pozytywne orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy. Oznacza to, że dokumentację z rekrutacji zawierającą dane osobowe należy usunąć.  Wyjątkowo nie będzie to konieczne w  sytuacji, gdy niezatrudniony wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgromadzonej dokumentacji − przykładowo na poczet przyszłych rekrutacji.

Uwaga

Skierowanie na badania profilaktyczne oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy − ma ważność 30-dniową. Dlatego na wypadek, gdyby strony zdecydowały się jednak nawiązać współpracę, dokumenty te należy w tym terminie zachować.

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy oraz czołowymi firmami wydawniczymi. Jest m.in. współautorem komentarza do Kodeksu pracy, autorem komentarza do ustawy o PIP, jak również komentarzy do kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel