Nie można zgłaszać inspektora ochrony danych na piśmie

Dodano: 5 marca 2020
4eedc0fc77590787dffb9f8e783aa61908f306f1-xlarge (1)

O wyznaczeniu inspektora ochrony danych lub jego zastępcy, a także o zmianie jego danych i odwołaniu należy poinformować Prezesa UODO. Administrator ma na to 14 dni. Co istotne, zawiadomienie musi zostać dokonane elektronicznie.

Pisemne zawiadomienie będzie nieskuteczne

Nadal można zaobserwować praktykę zawiadamiania Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD lub jego zastępcy w formie pisemnej. Tymczasem zgodnie z przepisami elektroniczna forma zawiadomienia o wyznaczeniu IOD jest formą wyłączną. Innymi słowy zawiadomienie jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie przesłane w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP.

Aby dokonać zgłoszenia, należy skorzystać z formularzy dostępnych na portalu biznes.gov.pl lub złożyć pismo ogólne w systemie ePUAP.

Uwaga

Zawiadomienie jest uznane za dostarczone, jeżeli składający otrzyma Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia generowane automatycznie przez biznes.gov.pl lub epuap.gov.pl w postaci pliku UPP.xml.

Forma elektroniczna wymagana jest także w przypadku zawiadomienia o wyznaczeniu IOD przez administratorów działających na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Pełnomocnictwo także elektroniczne

Zawiadomienie może zostać dokonane nie tylko osobiście przez osobę upoważnioną do działania za administratora, ale także przez pełnomocnika. W tym celu należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP przez osobę lub osoby udzielające pełnomocnictwa.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel