Nie można kopiować dowodów rejestrując karty SIM

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 25 października 2016
Nie można kopiować dowodów rejestrując karty SIM

Jak informuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, operatorzy telekomunikacyjni, którzy rejestrują karty SIM, nie mogą kserować dowodów osobistych swoich klientów.

Zgodnie ze znowelizowaną wersją Prawa telekomunikacyjnego każdy posiadacz karty pre-paid musi ją zarejestrować, podając swoje dane osobowe. Jak informuje GIODO, przedsiębiorcy telekomunikacyjni na potrzeby rejestracji kart pre-paid nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości.

Abonent podaje dostawcy usług swoje dane osobowe:

  • imię i nazwisko,

  • numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu.

Prawo telekomunikacyjne określa więc jedynie obowiązek podania tych danych. Dostawca usług może sam ustalić sposób ich podania. Zbieranie kopii dowodów tożsamości podczas rejestracji kart SIM prowadzi do pozyskiwania nadmiarowego, niewymaganego przepisami prawa zakresu danych osobowych.

W dowodach tożsamości znajdują się bowiem też inne dane niż imię, nazwisko i numer PESEL. W związku z tym GIODO zaleca, żeby nie pozyskiwać danych w ten sposób. Zamiast kopiować dowód, można ewentualnie spisać z niego potrzebne dane.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel