MŚP nie będą miały mniej obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 2 marca 2018
MŚP nie będą miały mniej obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Komitet do Spraw Europejskich przyjął 28 lutego projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Nie zgodził się jednak m.in. na ograniczenie obowiązków informacyjnych podmiotów, które zatrudniają mniej niż 250 osób.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Cyfryzacji podmioty niewymienione w art. 9 ustawy o finansach publicznych, które zatrudniają mniej niż 250 osób, nie przetwarzają danych wrażliwych i nie przekazują ich innym podmiotom, miały być zwolnione z realizacji części obowiązków informacyjnych. Nie musiałyby one m.in. informować osób, których dane są przetwarzane, o naruszeniach ochrony danych (art. 34 RODO) czy o niektórych prawach tych osób (chodzi o informacje z art. 13 ust. 2 lit. a–b oraz d–f RODO).

Propozycje te były krytykowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uwagi do tych zapisów zgłosiły też Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rządowe Centrum Legislacji. Komitet do Spraw Europejskich zdecydował, że kwestionowane przepisy zostaną wykreślone z projektu. Jednak jeśli Komisja Europejska oceni je pozytywnie, to zostaną przywrócone, z zastrzeżeniem, że będą wymagały doprecyzowania.

Komitet odniósł się także do uwag dotyczących wyboru zastępców Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z projektem mieli być oni wybierani przez Prezesa Urzędu spośród dwóch kandydatów wskazanych przez ministra cyfryzacji i jednego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rozwiązanie to krytykował m.in. GIODO, twierdząc, że godzi ono w prawo organu nadzorczego do wyboru swojego personelu. Zapis ten zostaje w projekcie ustawy, jednak jeżeli Komisja Europejska oceni go negatywnie, zostanie zmieniony.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel