Monitorowanie danych na dużą skalę a ocena skutków dla ochrony danych

Katarzyna Borkowska

Autor: Katarzyna Borkowska

Dodano: 19 grudnia 2018
Depositphotos_42356555_m-2015

Oceny skutków przetwarzania danych jest konieczna w przypadku, gdy administrator systematycznie monitoruje na dużą skalę miejsca dostępne publicznie. Jak rozumieć to sformułowanie? Szczegóły w artykule.

Monitorowanie musi być systematyczne

Art. 35 ust. 3 lit. c RODO wskazuję, że ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych jest konieczne w przypadku systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie. Z kolei w motywie 91 do preambuły zaznaczono, że ocena skutków jest niezbędna zwłaszcza wówczas, gdy monitorowanie następuje za pomocą urządzeń optyczno-elektronicznych.

Ocena skutków jest konieczna tylko w przypadku, gdy monitorowanie ma charakter systematyczny. Oceny skutków nie musi więc przeprowadzać administrator, który wprawdzie stosuje monitoring wizyjny, ale służy on jedynie do nagrywania i wykorzystywania obrazu tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa. W takiej sytuacji monitoring nie może być uznany za systematycznych.

Uwaga

Do oceny skutków obliguje systematyczne przetwarzanie danych przy wykorzystaniu rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych, umożliwiających obserwowanie czy inne monitorowanie, w celu kontrolowania osób fizycznych (również w zakresie danych gromadzonych za pośrednictwem sieci).

Duża skala – jak to rozumieć

Kolejną przesłankę stanowi duża skala monitorowania. Taka skala występuje w przypadku monitoringu obejmującego przestrzeń publiczną, dostępną dla ogółu ludności (np. monitoring wizyjny na skrzyżowaniach, ulicach, stacjach metra), a także w środkach komunikacji miejskiej i strefach płatnego parkowania. Można wskazać na liczne przykłady, w których monitorowanie danych następuję na dużą skalę:

  1. Oceny skutków wymaga system monitoringu pojazdów nawiązujący połączenia z otoczeniem, w tym z innymi pojazdami. System ten umożliwia bowiem informowanie otoczenia o ruchu samochodu i w przypadku pojawiającego się zagrożenia odbieranie od tego otoczenia (infrastruktura drogowa, inne samochody) komunikaty ostrzegawcze.
  2. Przeprowadzenie oceny skutków jest także konieczne w przypadku stosowania systemu monitorowania dającego możliwość śledzenia osób w związku z wypożyczeniem roweru czy samochodu.
  3. Prezes UODO wskazuje również na konieczność przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych w przypadku stosowania kamer wizyjnych na mundurach funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, straży granicznej, czy straży pożarnej (mobilny system monitoringu), wykorzystywane np. w celu ochrony bezpieczeństwa państwa (straż graniczna), czy ochrony porządku publicznego (policja, straż miejska).
  4. Także monitorowanie za pomocą urządzeń mobilnych w wielu przypadkach obliguje do przeprowadzenia oceny skutków. Dotyczy to szczególnie takich urządzeń, jak smartwatch, opaska, bransoletka, słuchawki, ciśnieniomierz, specjalna odzież (np. tzw. inteligentne skarpetki, wkładki do butów), czy sprzęt do fitness (np. bieżnia).
  5. Ocena skutków powinna być przeprowadzona także w przypadku szpitali prowadzących badania kliniczne. Badanie kliniczne polega bowiem na dokładnej kontroli stanu zdrowia zarówno przed rozpoczęciem leczenia, w jego trakcie oraz po zakończeniu leczenia – co oznacza, że monitoring jest stały.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel