Monitoring poczty elektronicznej

Dodano: 14 sierpnia 2020
78fd90c82cf6bee6e2f98a4ca94acadaa724d560-xlarge (1)

Wprowadzenie kontroli służbowej poczty elektronicznej pracownika wymaga spełnienia wymogów wynikających z Kodeksu pracy. Przede wszystkim zaś pracodawca powinien poinformować pracownika o wprowadzeniu tego typu monitoringu. To, jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie, wyjaśnia UODO.

Monitoring poczty e-mail tylko w określonych przypadkach

Pracodawcy wolno wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracownika jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne w jego ocenie do zapewnienia organizacji pracy, umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Uwaga

Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika (art. 223 Kodeksu pracy).

Obowiązki informacyjne

Przede wszystkim pracodawca powinien zawiadomić pracownika:

  • ·       w jakim celu pracodawca zamierza stosować monitoring,
  • zakresie i sposobie zastosowania monitoringu.

Informacje te są podawane w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Niezależnie od powyższego pracowników należy poinformować o wprowadzeniu monitoringu w sposób przyjęty w zakładzie pracy np.:

  • w piśmie skierowanego do każdego pracownika,
  • w obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń,
  • w komunikacie mailowym skierowanym do załogi,
  • w informacji przekazanej za pośrednictwem zakładowego intranetu.

Informacja ta powinna być przekazana nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl)

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel