Ministerstwo Cyfryzacji tworzy Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych Osobowych

Dodano: 12 czerwca 2018
Ministerstwo Cyfryzacji tworzy Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych Osobowych

Resort cyfryzacji chce stworzyć Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych Osobowych, która ma być forum wymiany doświadczeń w zakresie wdrożenia RODO i zagadnień związanych z ochroną prywatności.

Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych ma być odpowiedzią na liczne przypadki błędnego zrozumienia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem grupy jest opracowanie klucza postępowania w najczęstszych przypadkach nadinterpretacji przepisów RODO. Prace grupy będą podzielone na zespoły, a podziału członków dokona jej przewodniczący.

Ochrona danych osobowych to zagadnienie międzyresortowe i interdyscyplinarne, stąd wymaga wielopłaszczyznowej współpracy – stwierdza Ministerstwo Cyfryzacji. Do udziału w pracach grupy są zaproszeni członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, izb i organizacji branżowych, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych (NGO).

Grupa będzie liczyła 20 osób – wyboru dokona Minister Cyfryzacji spośród kandydatów, którzy w do 18 czerwca 2018 r. prześlą zgłoszenie na adres: [email protected].

Do udziału w pracach grupy są zaproszeni w szczególności przedstawiciele:

  • przedsiębiorców bądź zrzeszeń przedsiębiorców,
  • organizacji pozarządowych,
  • ośrodków akademickich,

którzy gotowi są aktywnie uczestniczyć w pracach grupy.

W zgłoszeniach należy podać:

  • imię, nazwisko,
  • stanowisko,
  • nazwę reprezentowanego podmiotu,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • wyszczególnione grupy zagadnień, którymi w ramach prac grupy kandydat chce się zająć.

Zgłoszenia można przesyłać do 18 czerwca 2018 r.

Resort przewiduje, że pierwsze spotkanie odbędzie się pomiędzy 25 czerwca a 6 lipca 2018 r., kolejne mają się odbywać w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Źródło:

Ministerstwo Cyfryzacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel