Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega – Nie daj się nabrać na RODO

Dodano: 28 maja 2018
Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega – Nie daj się nabrać na RODO

Należy zachować najwyższą ostrożność, reagując na wszelkie otrzymywane wiadomości w związku z dostosowaniem organizacji do RODO – zwraca uwagę resort cyfryzacji.

Z informacji, jakie otrzymuje Ministerstwo Cyfryzacji, wynika, że obok licznych wiadomości informujących o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO są również takie, które mogą być ukierunkowane na oszustwa. Do takich wiadomości należą w szczególności informacje zawierające linki bądź załączniki z dokumentami, z których skorzystanie ma pozornie zapewnić pełną zgodność z RODO, a faktycznie może skutkować zainstalowaniem tzw. wirusa na urządzeniu. Resort radzi, by po otrzymaniu takiej wiadomości dokładnie się z nią zapoznać, nie należy też reagować na wiadomości lub SMS-y z niewiadomego lub podejrzanego źródła.

Do potencjalnie groźnych informacji Ministerstwo Cyfryzacji zalicza też oferty usług doradczych w obszarze ochrony danych osobowych z informacją, że odmowa skorzystania z usług skutkować może złożeniem skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Resort informuje, że może to być próba oszustwa.

Ministerstwo przestrzega też przed nieprawdziwymi informacjami o prawnej konieczności nabycia szaf zapewniających zgodność z RODO, krat w oknach, szczególnych kategorii niszczarek, nakładek na ekrany monitorów, kłódek oraz innych dedykowanych RODO rozwiązań. RODO nie stawia takich wymogów – zaznacza resort.

Informacje o obowiązkowych egzaminach na inspektorów ochrony danych, obowiązkowych certyfikatach oraz obowiązkowych szkoleniach to kolejne przekazy, które trzeba uważać, gdyż RODO nigdzie nie mówi o obowiązkowych egzaminach czy szkoleniach.

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca jednocześnie wszystkim administrującym danymi osobowymi szczególną uwagę na sposób realizacji obowiązków wynikających z RODO. Kierowane w ostatnim czasie liczne wiadomości informujące klientów, usługobiorców itd. o przetwarzaniu danych, powinny co do zasady być kierowane na adres mailowy adresata takiej wiadomości. Wysyłanie takich informacji np. do wszystkich klientów, bez dodania ich adresów e-mail lub wysyłanie tzw. kopii ukrytej może się wiązać z naruszeniem przepisów RODO.

Źródło:

Ministerstwo Cyfryzacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel