Kościół katolicki przyjął dekret w sprawie ochrony danych osobowych

Dodano: 7 maja 2018
Kościół katolicki przyjął dekret w sprawie ochrony danych osobowych

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, który Konferencja Episkopatu Polski przyjęła 13 marca 2018 r., po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej został prawnie promulgowany.

Do tej pory zasady dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele katolickim były zawarte w wielu kościelnych dokumentach. Odtąd tę kwestię będzie regulował dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Jego celem jest uaktualnienie, ujednolicenie, uszczegółowienie i dostosowanie dotychczas istniejących w Kościele zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do rozporządzenia Unii Europejskiej, które będzie stosowane od 25 maja tego roku – RODO. Episkopat zaznacza, że nie jest to uchylenie się od obowiązku ochrony danych przez Kościół katolicki w Polsce, ale jedynie skorzystanie z możliwości, o której mowa w art. 91 RODO.

Przepis ten przewiduje, że „jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejścia niniejszego rozporządzenia w życie kościoły i związki lub wspólnoty wyznaniowe stosują szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, zasady takie mogą być nadal stosowane, pod warunkiem że zostaną dostosowane do niniejszego rozporządzenia”. W ust. 2 art. 91 RODO unijny prawodawca wskazuje ponadto, że Kościoły i związki wyznaniowe, które stosują szczegółowe zasady dostosowane do RODO, mogą podlegać nadzorowi odrębnego, niezależnego organu nadzorczego. W Polsce będzie nim Kościelny Inspektor Danych Osobowych.

Źródło:

Konferencja Episkopatu Polski

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel