Konwencja 108+ zostanie ratyfikowana

Dodano: 29 października 2019
e305a0fe64f5bb0da8c5375d1a5e1a714f949f36-large

Parlament uchwalił ustawę zezwalającą Prezydentowi RP na ratyfikację Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego 10 października 2018 r. w Strasburgu. Protokół ten ma na celu wprowadzenie tzw. Konwencji 108+.

Ustawa pozwala Prezydentowi RP oficjalnie ratyfikować Protokół zmieniającego Konwencję 108 (tj. Konwencję 108+). Jak wskazał Prezes UODO, Urząd już od dawna podkreślał konieczność pilnego przystąpienia Polski do Protokołu. Ratyfikacja Protokołu przez dotychczasowych sygnatariuszy Konwencji 108 pozwoli bowiem na szybkie wejście w życie nowych standardów ochrony danych osobowych w ramach Rady Europy.

Przypomnijmy, że Konwencja 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych została przyjęta 28 stycznia 1981 r. i stanowi jedyny traktat międzynarodowy, który gwarantuje prawo osób fizycznych do ochrony ich danych osobowych. Wspomniany Protokół ma na celu dostosowanie tej Konwencji do aktualnych wyzwań związanych z rozwojem technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz zapewnienie spójności przyjętego przez Radę Europy standardu ochrony danych osobowych z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Nie zapomniano też o mechanizmie zapewniającym efektywne monitorowanie wdrożenia w poszczególnych państwach postanowień Konwencji 108+.

Uwaga

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz czeka na podpis Prezydenta.

Źródło:
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel