Kontrola trzeźwości pracownika – resort pracy potwierdza stanowisko Prezesa UODO

Dodano: 17 września 2019
0d75f92ffe06f1861c001b916417ba30f611d5c8-xlarge(2)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opowiedziało się przeciwko możliwości samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Tym samym resort pracy potwierdził stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w kwestii kontroli trzeźwości pracowników. Jak w odpowiedzi wskazał resort pracy, badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca. Stan nietrzeźwości jest bowiem zaliczany do danych dotyczących zdrowia, a więc danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Natomiast zasady kontroli trzeźwości pracownika podlegają art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym stan trzeźwości pracowników może być zweryfikowany, gdy łącznie spełnione są poniższe warunki:

  • badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu,
  • badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania.

Tym samym MRPiPS zgadza się w pełni ze wcześniejszym stanowiskiem Prezesa UODO.

Uwaga

O stanowisku Prezesa UODO przeczytasz tutaj>>.

Źródło:

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel