Kolejne naruszenia pod lupą UODO

Dodano: 15 września 2020
64d6c71e9b5be49a3d3d7ccbd508eef031d00201-xlarge

W związku ze zgłoszeniami naruszenia ochrony danych Prezes UODO podjął czynności wyjaśniające. Sprawy dotyczą McDonald’s Polska oraz Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach.

Upublicznienie danych pracowników

W przypadku McDonald’s Polska Sp. z o.o. naruszenie polegało na nieuprawnionym dostępie do informacji dotyczących pracowników restauracji zawartych w narzędziu do wyświetlania grafików pracy. Plik zawierający te dane został bowiem umieszczony w publicznie dostępnym katalogu. Z tego względu Prezes Urzędu wystąpił do spółki z żądaniem złożenia wyjaśnień dotyczących stosowanych środków organizacyjnych i technicznych. Celem tego jest w szczególności ustalenie czy spółka dokonywała regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych klientów i pracowników.

Nieuprawnione przekazanie dokumentacji

Z drugiego ze zgłoszeń wynika z kolei, że jeden z pracowników Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach bez zgody i zezwolenia kierownictwa przekazał osobie nieuprawnionej teczkę zawierającą dokumentację z kontroli podmiotu. W dokumentacji tej znajdowały się dane osobowe tj.:

  • imię, nazwisko,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • dane dotyczące zarobków lub posiadanego majątku.
Uwaga

Co więcej, z uzyskanych informacji medialnych wynika, że naruszenie mogło dotyczyć znacznie większej liczby osób niż wskazane w zawiadomieniu. Mając to względzie PUODO zwrócił się do OIP z pismem o złożenie stosownych wyjaśnień.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel