Kolejna kara za naruszenie ochrony danych!

Dodano: 17 maja 2019
8e6167e955d8364f677222cf451acf9701a3d4f5-xlarge

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych informuje o wymierzeniu kolejnej kary w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. Tym razem karę  wymierzono jednemu ze związków sportowych – za nieskuteczne próby usunięcia uchybienia polegającego na upublicznieniu zbyt szerokiego zakresu danych osobowych. Poznaj szczegóły.

Zbyt wiele danych sędziów w sieci

Przyczyną wymierzenia kary było upublicznienie przez związek sportowy w Internecie danych osobowych sędziów, którym przyznano licencje sędziowskie. Podane zostały nie tylko ich imiona i nazwiska, ale także dokładne adresy zamieszkania oraz numery PESEL. W ocenie Prezesa UODOnie było żadnych podstaw prawnych, by w sieci udostępniano te dane w aż tak szerokim zakresie. Proceder ten stwarzał ryzyko bezprawnego wykorzystania tych danych np. poprzez podszycie pod podmioty danych w celu zaciągania pożyczek lub innych zobowiązań.

Samo zgłoszenie naruszenia nie wystarczy

Co istotne, wprawdzie związek sportowy dostrzegł swój błąd i zgłosił naruszenie ochrony danych Prezesowi UODO, ale wszelkie próby usunięcia uchybienia nie były skuteczne. Możemy się zatem przekonać, że samo zgłoszenie naruszenia ochrony danych dokonane przez naruszyciela nie zwalnia go z odpowiedzialności za to naruszenie.

W konsekwencji na związek nałożona została kara w wysokości 55 750,50 zł, uwzględniająca przede wszystkim czas trwania naruszenia i fakt, że dotyczyło ono stosunkowo dużej grupy osób (585 sędziów). Jednocześnie w wymiarze kary uwzględniono również okoliczności łagodzące, a mianowicie dobrą współpracę administratora z organem nadzoru czy brak dowodów na to, że powstały szkody po stronie osób, których dane ujawniono.

Uwaga

Decyzja Prezesa UODO jest dostępna tutaj>>

Źródło:

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel