Kiedy udostępniać dane z rejestru PESEL

Michał Koralewski

Autor: Michał Koralewski

Dodano: 8 sierpnia 2019
1908e2201cb2b5807b5a2997c08cd678a08d7d47-xlarge

Dane z rejestru PESEL należy udostępniać m.in. podmiotom, które wykażą w tym interes prawny. Jak należy to rozumieć? Sprawdź, kiedy gmina musi udostępnić dane z rejestru PESEL.

Czym jest interes prawny

Dane ze zbioru PESEL mogą być udostępniane m.in. podmiotom, które wykażą w tym interes prawny. Termin "interesu prawnego" nie został zdefiniowany w ustawie.

Uwaga

W orzecznictwie przyjmuje się, że przez interes prawny należy rozumieć obiektywnie istniejącą potrzebę ochrony prawnej skonkretyzowanego podmiotu.

Zatem oparcie art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2010 r. o ewidencji ludności na kategorii interesu prawnego oznacza, że wnioskujący powinien swe żądanie powiązać z takim przepisem prawa, którego obowiązywanie uzasadnia udostępnienie danych osobowych, przetwarzanych w rejestrach ewidencji ludności. Chodzi o sytuację, gdy nabycie uprawnienia lub nałożenie obowiązku natury prawnej jest uzależnione od uzyskania informacji o danych osób fizycznych. Przy czym nie ma znaczenia, z jakiego rodzaju źródła wynika dla wnioskodawcy potrzeba ochrony (tak np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 8 listopada 2017 r., II SA/Wr 331/17; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 24 maja 2017 r., III SA/Kr 1804/16; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lipca 2016 r., II OSK 286/16).

Przykład

Wnioskodawca w postaci spółki świadczącej usługi energetyczne może mieć interes prawny w uzyskaniu danych ze zbioru PESEL, jeżeli wiązałby się on np. z koniecznością wskazania danych osobowych spadkobierców zmarłej dłużniczki, celem wszczęcia bądź prowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Tego typu okoliczności powinny jednak wynikać z treści uzasadnienia wniosku o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397) – art. 46 ust. 2 pkt 1.
Michał Koralewski

Autor: Michał Koralewski

radca prawny specjalizujący się w ochronie danych osobowych, prawie handlowym i cywilnym. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, trener, publicysta prawniczy, autor kilkunastu książek z zakresu prawa

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel