Jakie dane należy pozyskać w związku ze sprzedażą węgla do celów opałowych

Dodano: 28 października 2019
4f07d7396ea214217552472a92a58e97d04f6dcc-large

Jak wskazuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sprzedawca węgla do celów opałowych w gospodarstwach domowych, musi pozyskać w związku z tym dane osoby, która do takich celów nabywa węgiel. Jest to wymóg obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Sprawdzamy, jakie dane muszą być pozyskane od nabywcy.

Szeroki zakres danych przetwarzanych przez sprzedawcę węgla

Wymóg ten wynika z aktualnego brzmienia ustawy o podatku akcyzowym. Otóż sprzedawca ma obowiązek odebrania od nabywcy węgla do celów opałowych oświadczenia zawierającego:

  • ilość i przeznaczenie węgla ,
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz
  • numer PESEL.
Uwaga

Oświadczenie nabywcy powinno zawierać jego podpis. Co więcej, z przepisów wynika, że sprzedawca powinien zażądać od kupującego okazania (ale nie kserokopii) dowodu osobistego lub innego dokumentu, wskazanego w ustawie.

Danych nie pobiera się od osoby, która jednorazowo kupuje do 200 kg węgla.

Będą zmiany

Regulacja nakazująca pozyskać dane osobowe w tak szerokim zakresie przez sprzedawców węgla wzbudziła wątpliwości Prezesa UODO, który zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych i zmianę przepisów o podatku akcyzowym. W efekcie w projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano odstąpienie od wymogu podania numeru dowodu osobistego lub nazwy i numeru innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Pozostawiono natomiast wymóg podania numeru PESEL, który pozwoli organom podatkowym, przy ewentualnej kontroli, na właściwą identyfikację osób składających oświadczenie w zakresie wyrobów węglowych.

Źródło:
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel