Jakie dane można gromadzić w ramach procedury „Niebieskiej Karty”? Prezes UODO apeluje o zmiany w prawie

Dodano: 29 lipca 2019
c7cb0612beac5fac3c4cb0f8a6abbf877b20b794-xlarge(1)

Prezes UODO zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o sprecyzowanie zakresu danych gromadzonych w toku procedury „Niebieska Karta”. Obecnie bowiem nie wiadomo, do jakich dokładnie dokumentów i danych osobowych zgromadzonych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, mają dostęp zarówno ofiary przemocy w rodzinie, jak i jej sprawcy.

W wystąpieniu Prezes UODO zwrócił uwagę, że aktualne ograniczenie dostępu do dokumentów zgromadzonych w ramach procedury „Niebieskiej Karty” polega na stosowaniu katalogu wyłączeń, który niestety nie jest precyzyjny. Jako przykład podaje rozwiązanie, zgodnie z którym sprawca przemocy domowej ma dostęp do dokumentów, ale z wyłączeniem „danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa…”. W konsekwencji nie wiadomo, do których dokumentów ostatecznie mają dostęp poszczególne osoby. Tym bardziej, że jedno z wyłączeń zawiera sformułowanie „Inne dokumenty”, co również wzbudza wątpliwości interpretacyjne i powoduje, że ograniczenie prawa dostępu do danych osobowych nie następuje na poziomie prawa powszechnie obowiązującego, co przewiduje RODO, lecz jest zależne od uznania pracownika urzędu. Z tego względu Prezes UODO proponuje wprowadzenie zmian na poziomie ustawowym.

Ale nie tylko. Zdaniem organu nadzoru nowelizacji należy poddać również rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta". Chodzi o dostosowanie tej regulacji do art. 23 RODO, który określa, jakie elementy muszą mieć krajowe regulacje ograniczające uprawnienia przyznane na mocy RODO.

Źródło:
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

 

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel