Jak zapewnić jawność posiedzeń rady gminy i powiatu a jednocześnie nie naruszyć RODO

Dodano: 15 listopada 2019
eb7d15f658db2857232c41b2cc1f2fc95b1a1643-xlarge(1)

Nagrywając i transmitując obrady kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego (np. rad gminy czy powiatu) administrator nie może zapominać o zasadach ochrony danych osobowych. Przede wszystkim musi respektować zasadę minimalizacji danych, dbać o bezpieczeństwo m.in. anonimizując je, a także przestrzegać reguł udostępniania nagrań. Kwestie te wyjaśnia Prezes UODO w nowym poradniku.

Każdy obywatel jest uprawniony do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej. W ramach tego, zgodnie z Konstytucją, ma prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, a także możliwość zapoznania się z transmisją obrad tych organów. Co więcej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publiczne j posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej są jawne i dostępne, a protokoły i stenogramy z ich obrad podlegają udostępnieniu. W przepisach krajowych uregulowano zasady transmitowania i rejestrowania obrad tych organów, a także reguły udostępniania nagrań.

To, jak spełniać obowiązek jawności działań władzy samorządowej przy jednoczesnym respektowaniu przepisów o ochronie danych osobowych, wyjaśnia Prezes UODO. W opublikowanym materiale znajdziemy m.in. procedury, które powinien uwzględnić administrator w związku z transmisją, nagrywaniem, a także udostępnianiem nagrań

Jak spełniać obowiązek jawności działań władzy samorządowej przy jednoczesnym zachowaniu przepisów o ochronie danych osobowych? Jakie procedury powinien uwzględnić administrator w związku z transmisją i nagrywaniem, a także dalszym udostępnianiem nagrań?

Uwaga

Poradnik "Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego” można pobrać tutaj>>

Źródło:
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel