Jak przekazywać dane do państw trzecich – nowe zalecenia EROD

Dodano: 16 listopada 2020
aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge (1)

Podczas 41. Posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła zalecenia w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych do państw trzecich. Są one konsekwencją niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Schrems II.

Zalecenia w sprawie środków uzupełniających

Te bardzo wyczekiwane zalecenia mają na celu zapewnienie zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE. Określają również niezbędne gwarancje europejskie dla środków nadzoru. Innymi słowy zalecenia mają wskazać, jak określić i wdrożyć odpowiednie środki uzupełniające niezbędne w przypadku przekazywania danych do państw trzecich (w celu zapewnienia merytorycznie równoważnego stopnia ochrony danych). Dzięki temu przy transferze danych do państw trzecich ma być zapewniona zgodność z RODO, a jednocześnie respektowany wyrok w sprawie Schrems II.

EROD o gwarancjach europejskich

Rada przyjęła też zalecenia w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich dla środków nadzoru, które uzupełniają zalecenia w sprawie środków uzupełniających. Ich celem jest z kolei zapewnienie możliwości ustalenia, czy ramy prawne regulujące dostęp organów publicznych do danych w celach nadzoru w państwach trzecich, można uznać za uzasadnioną ingerencję w prawa do prywatności i ochrony danych osobowych (ma to istotne znaczenie m.in. w przypadku transferu danych do USA).

Uwaga

Zalecenia zostaną teraz przedłożone do konsultacji publicznych.

Plan działań i przykładowe środki

Europejska Rada Ochrony Danych w zaleceniach wskazała w szczególności:

  • plan działań, jakie muszą podjąć podmioty przekazujące dane do państw trzecich, aby ustalić, czy muszą w tym celu wdrożyć środki uzupełniające i wybrać skuteczne środki,
  • otwarty katalog przykładowych środków uzupełniających i niektórych warunków, które musiałyby spełniać, aby były skuteczne,
Uwaga

Przeczytaj także: Schrems II – poznaj wytyczne EROD

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel