Jak odróżnić współadministrowanie od powierzenia przetwarzania danych

Dodano: 9 maja 2019
ręce w powitaniu, uścisku

Ocena tego czy przetwarzanie danych osobowych przez kilka podmiotów może odbywać się na zasadach współadministrowania wyrażonymi w art. 26 RODO, zależy od tego czy te podmioty formułują lub będą formułować wspólne cele i wspólne ustalenia sposobów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w rzeczywistości podmioty wspólnie decydują o wspomnianych aspektach będziemy mogli mówić o zjawisku współadministrowania, w innym przypadku, a więc jeśli powyższa przesłanka nie zajdzie, będziemy mieć do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.

Na czym polega współadministrowanie

Art. 26 RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych osobowych przez co najmniej dwóch administratorów ustalających wspólne cele i sposoby przetwarzania, będących w takim przypadku współadministratorami. Przepis ten dotyczy więc sytuacji, w których przetwarzanie danych zaangażowanych jest wiele podmiotów, wchodzących w wzajemne interakcje. Możliwość ustalenia celów i sposobów przetwarzania nie tylko jednego administratora wynika także bezpośrednio z samej definicji pojęcia administratora. Wspólne ustalenie celów i sposobów przetwarzania nie może jednak odbywać się w sposób dowolny. Analizowany przepis precyzuje zobowiązanie do odpowiedniego podziału obowiązków pomiędzy współadministratorami zarówno w sferze wewnętrznej - pomiędzy nimi, jak i w kontekście zewnętrznym - w relacjach do osób, których dane dotyczą, ale także organu nadzorczego. Współadministrowanie wymaga bowiem ustalenia zasad realizacji praw osób, których dane dotyczą, oraz odpowiedniego podziału obowiązków i odpowiedzialności między współadministratorami. 

Współadministrowanie nie zawsze łatwe do ustalenia

Nie ulega wątpliwości, że niejednokrotnie relacje współadministrowania są trudne do oceny i dotyczą wielu złożonych aspektów przetwarzania. Ten ekosystem przetwarzania nie jest transparentny, więc aby zapewnić realizację zasad RODO, niezbędne jest znaczne zaangażowanie podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu na zasadzie współadministrowania, ustalenie reguł postępowania w tych wspólnych relacjach oraz wzajemnych kompetencji.

Od współadministrowania, o którym stanowi art. 26 RODO przez więcej niż jeden podmiot. Rozróżnienie, czy w danym przypadku mamy do czynienia z powierzaniem przetwarzania, czy też ze współadministrowaniem, musi być dokonywane w odniesieniu do faktycznej kontroli nad ustaleniami celów i sposobów przetwarzania. Rozstrzygającym aspektem odróżniającym współadministrowanie od powierzenia jest formułowanie wspólnie celów i wspólne ustalenie sposobów przetwarzania danych. W przypadku współadministrowania dochodzić musi więc do sprawowania swoistej pluralistycznej kontroli nad przetwarzaniem danych.

Uwaga

Pomiędzy współadministratorami powinna być zawarta umowa o współadministrowanie. Wobec skąpej regulacji art. 26 RODO w tym zakresie należy się posiłkować art. 28 ust. 3 RODO odsyłającym do postanowień umowy powierzenia, jednak oczywiście tylko i wyłącznie w aspektach, w których byłoby to zasadne.

Adw. dr Monika Brzozowska-Pasieka

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel