Jak chronić swoje dane podczas wyborów – porady UODO

Dodano: 9 października 2019
9e5542e3afd54706d2f182c844eb30ed9b79867e-xlarge(2)

Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. Obowiązki związane z przeprowadzeniem tych wyborów spoczywają w przeważającej mierze na komisjach wyborczych. Wiąże się to z koniecznością przetwarzania dużej liczby danych osobowych. Każdy wyborca powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich danych, ale też poddać się odpowiedniej procedurze. Jak to zrobić – radzi Prezes UODO.

Przed odebraniem karty do głosowania okaż obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający tożsamość

Ochrona Twoich danych nie będzie naruszona w związku z okazaniem przedstawicielom obwodowej komisji wyborczej dokumentu potwierdzającego tożsamość. Innymi słowy masz obowiązek - przed wydaniem karty do głosowania – poddania się sprawdzeniu tożsamości na podstawie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości z fotografią.

Zwróć uwagę, czy komisja zabezpieczyła Twoje dane

Dane osobowe zawarte w spisie wyborców, na którym podpisem potwierdza się odbiór kart do głosowania, nie powinny być widoczne dla innych głosujących.

Komisja powinna zabezpieczyć dane podczas wydawania kart do głosowania, w celu nieudostępniania ich osobom do tego nieupoważnionym, np. poprzez użycie specjalnego szablonu nakładanego na spisy wyborców. W konsekwencji głosujący, odbierając karty do głosowania i składając podpis na spisie wyborców, widzą tylko własne dane.

Jeżeli zatem zauważysz członek komisji nie zasłania przed Tobą danych innych osób, to może to oznaczać, że również Twoje dane są widoczne dla innych. W takiej sytuacji powinieneś zwrócić uwagę członkom komisji.

Nie możesz być nagrywany podczas oddawania głosu.

Mężowie zaufania mogą zarejestrować z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących tylko takie czynności jak sprawdzenie czy urna jest pusta, czy jest spis wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i żądania ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 15 RODO możesz żądać potwierdzenia, czy komisja przetwarza Twoje dane osobowe. Jeżeli tak, to możesz uzyskać do nich dostęp.

Poza tym możesz żądać niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli nie odpowiadają oni rzeczywistości (art. 16 RODO).

Przysługuje Ci również prawo do ograniczenia przetwarzania:

  • gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

Natomiast tak długo, jak dane w związku z wyborami są przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, nie możesz żądać ich usunięcia.

Przysługuje Ci skarga do organu nadzoru.

Jeśli w toku kampanii wyborczej lub wyborów  naruszono Twoje prawa określone w RODO, wówczas możesz złożyć skargę do Prezesa UODO.

Źródło:
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel