Grożą Ci karami? Możesz zawiadomić organa ścigania

Maciej Lipka

Autor: Maciej Lipka

Dodano: 24 maja 2019
80df8e249e8b05a0fa48b69fb5bf21af0b6da13b-xlarge

Nieuzasadnione grożenie karami administracyjnymi za rzekome naruszenie ochrony danych może być uznane za przestępstwo. Wynika to z niedawnej nowelizacji Kodeksu karnego przewidzianej w tzw. ustawie wdrażającej RODO. Sprawdź, kiedy możesz bronić się przed takim procederem.

Groźba bezprawna a RODO

Za przestępstwo polegające na groźbie bezprawnej stosowanej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 191 § 1 Kodeksu karnego). Jak zdefiniować tę groźbę? Właśnie w tej definicji wprowadzono pozornie niewielką ale istotną z punktu widzenia ADO zmianę. Otóż w świetle znowelizowanego art. 115 § 12 Kodeksu karnegogroźbą bezprawną jest:

  • spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak również
  • groźba rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej (art. 115 § 12 Kodeksu karnego).
Przykład

Jeżeli dana osoba żąda skorzystania z jej usług i w razie odmowy grozi doprowadzeniem do wytoczenia postępowania przed Prezesem UODO, to takie zachowanie należy uznać za groźbę bezprawną. Bezprawności nie można natomiast przypisać zapowiedzi doprowadzenia do wszczęcia postępowania przed Prezesem UODO przez osobę, której prawa jako podmiotu danych osobowych – w ocenie tej osoby – narusza ADO.

Uwaga

Nie stanowi groźby bezprawnej zapowiedź spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem lub zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną.

Maciej Lipka

Autor: Maciej Lipka

Jest ekspertem ds. ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w problemach związanych z wdrażaniem obowiązujących przepisów w organizacji, wskazując zarówno na wymogi formalne, jak i na praktyczne rozwiązania ułatwiające przestrzeganie prawa.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel