GIODO podpowiada, jak rejestrować czynności przetwarzania zgodnie z RODO

Dodano: 5 kwietnia 2018
GIODO podpowiada, jak rejestrować czynności przetwarzania zgodnie z RODO

GIODO przygotował poradnik, w którym wyjaśnia, jak należy prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zobowiązuje administratorów i podmioty przetwarzające do rejestrowania czynności przetwarzania. W tym celu administrator powinien prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, a podmiot przetwarzający rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. Informacje, co powinno znaleźć się w takich rejestrach, zawiera art. 30 RODO. Aby ułatwić realizację tych obowiązków, GIODO przygotował przykładowe wzory tych rejestrów, a także wskazówki i wyjaśnienia dotyczące ich wykonywania. Organ odpowiada w nich na m.in. następujące pytania:

 • Jaki jest cel prowadzenia rejestrów?
 • Kto jest zobowiązany do prowadzenia rejestru czynności i rejestru kategorii czynności?
 • Jak należy rozumieć pojęcie „czynności przetwarzania”?
 • Czy w zakresie „kategorii odbiorców” należy wpisywać do rejestru podmioty działające z upoważnienia administratora wewnątrz jego struktury organizacyjnej?
 • Czy rejestr czynności może obejmować inne elementy niż wskazane w art. 30 ust. 1 RODO?
 • Jak należy rozumieć pojęcie „kategorii czynności przetwarzania” oraz „kategorii przetwarzań”?
 • Dlaczego rejestr kategorii czynności przetwarzania z art. 30 ust. 2 RODO nie obejmuje tych samych elementów, co rejestr czynności z art. 30 ust. 1 RODO?
 • Jakie inne elementy niż „kategorie przetwarzań” może obejmować rejestr kategorii czynności?
 • Jak powinien wyglądać ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa?
 • W jakiej formie należy prowadzić rejestr czynności i kategorii czynności?
 • Czy informacje zawarte w rejestrach i wykazach zbiorów prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych mogą być wykorzystane do tworzenia rejestrów, o których mowa w RODO?
Źródło:

GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel