GIODO: Nie można żądać ksero dowodu do wyrobienia karty seniora

Dodano: 16 listopada 2017
GIODO: Nie można żądać ksero dowodu do wyrobienia karty seniora

Miasto w województwie łódzkim chciało zbierać kserokopie dowodu osobistego w celu wydania karty seniora. Jeden z mieszkańców zawiadomił o tym GIODO. Organ z urzędu zajął się tą sprawą.

W jednym z miast na terenie województwa łódzkiego uchwałą rady miejskiej został przyjęty Program „Karta Seniora”. W regulaminie określającym m.in. założenia tego projektu wskazano, że senior, składając wniosek o wydanie „Karty Seniora”, zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego. Natomiast formularz wniosku o wydanie „Karty Seniora”, stanowiący załącznik do tego regulaminu, w swej treści zawierał obowiązek załączenia do wniosku „kserokopii dowodu osobistego” wnioskodawcy.

Zastrzeżenia do tej praktyki zgłosił do GIODO jeden z mieszkańców miasta. W październiku 2017 r. inspektorzy GIODO przeprowadzili kontrolę w tamtejszym urzędzie miasta. Jej zakresem objęto kwestię przetwarzania przez prezydenta miasta danych osobowych w związku z przyznawaniem „Karty Seniora”. Badano m.in.:

  • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
  • źródła ich pozyskiwania,
  • sposób dopełniania obowiązków informacyjnych, wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych, a także
  • czy pozyskiwane dane są adekwatnie w stosunku do celów, w jakich są zbierane i wykorzystywane.

Ustalano też, czy dane osobowe są udostępniane (przekazywane) innym podmiotom, a jeżeli tak, to jakim i na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu, zakresie i w jaki sposób. Przedmiotem kontroli było też kwestia zabezpieczenia danych osobowych.

GIODO: Urząd chciał zbierać nadmiarowe dane

Inspektorzy GIODO ustalili, że prezydent miasta, pozyskując kserokopię dowodu osobistego, zbierał dane osobowe seniorów w zakresie szerszym niż niezbędny do wydania „Karty Seniora”. Do wystawienia karty potrzebne są bowiem jedynie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia i numer karty. Tymczasem dowód osobisty zawiera również takie dane, jak: nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL, obywatelstwo, seria i numer dowodu osobistego, data wydania, data ważności, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty. Dlatego inspektorzy GIODO wskazali, że praktyka ta prowadzi do naruszenia zasady adekwatności, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

Urząd zrezygnował ze zbierania kserokopii dowodów

Na skutek kontroli GIODO rada miejska podjęła nową uchwałę, którą wprowadzono m.in. zmiany do regulaminu i załącznika do niego. Obecnie nie zawiera on już zapisu dotyczącego obowiązku dołączania do wniosku o wydanie „Karty Seniora” kserokopii dowodu osobistego wnioskodawcy. Ponadto wszystkie pozyskane wcześniej kserokopie dowodów osobistych zostały usunięte z dokumentacji i zniszczone, co potwierdziły oględziny przeprowadzone przez inspektorów GIODO.

Źródło:

GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel