GIODO nie ma środków na przygotowanie się do stosowania RODO

Dodano: 19 lutego 2018
GIODO nie ma środków na przygotowanie się do stosowania RODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych informuje, że realizacja zadań organu związanych z przygotowaniem go do stosowania RODO jest poważnie zagrożona w związku z brakiem środków finansowych.

W związku z wieloma nowymi kompetencjami, jakie organy ochrony danych osobowych otrzymały na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i koniecznością przygotowania się do ich wykonywania, GIODO jeszcze w 2017 roku wnioskował o zapewnienie w budżecie prawie 49 mln zł. Realizacja nowych zadań wymaga bowiem reorganizacji urzędu, zapewnienia odpowiednich rozwiązań informatycznych wspomagających wykonywanie ciążących na GIODO obowiązków, zwiększenia zatrudnienia, kupna sprzętu czy choćby wynajmu dodatkowej powierzchni biurowej. Środki, o które GIODO wnioskował na wskazane wyżej cele, nie zostały jednak ujęte w budżecie organu na 2018 rok. Zostały przeniesione do rezerwy celowej, lecz w żadnym oficjalnym dokumencie nie wskazano, w jakiej wysokości, co wzbudziło poważne zaniepokojenie GIODO.

W związku z tym dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w piśmie skierowanym 12 lutego 2018 r. do Minister Finansów, Teresy Czerwińskiej zwróciła się o wyjaśnienie sytuacji finansowej GIODO w 2018 roku. Jak wynika z odpowiedzi resortu finansów, środki, o które GIODO wnioskował, zostaną uruchomione dopiero po uchwaleniu nowej ustawy o ochronie danych osobowych i na wniosek urzędu. Będą też relatywnie pomniejszone, po uwzględnieniu okresu, przez jaki nowa ustawa nie obowiązywała.

Zdaniem GIODO to zdecydowanie za późno, by urząd mógł właściwe przygotować się do realizacji obowiązków wynikających z RODO, m.in. dotyczących wsparcia administratorów w tym zakresie. Jak wskazuje GIODO, wśród nowych i zarazem bardziej skomplikowanych zadań znajduje się choćby obsługa zgłoszeń związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych (np. wyciekami), zatwierdzanie kodeksów postępowań przyjętych przez organizacje zrzeszające administratorów lub przetwarzających dane, prowadzenie postępowań dotyczących nałożenia kar na podmioty naruszające regulacje RODO. Zadania te wymagają nie tylko zwiększenia zatrudnienia, ale zmiany wewnętrznych procedur, wydzielenia nowych zespołów czy departamentów zajmujących się ich realizacją – także współpracą z urzędami ochrony danych z innych państw UE. Dodatkowe fundusze są potrzebne także do przeszkolenia osób, by były one gotowe do wypełniania swoich obowiązków od 25 maja 2018 r.

Nieprzekazanie tych niezbędnych środków finansowych odpowiednio wcześnie oznacza, że polski organ ochrony danych jest pozbawiony możliwości właściwego przygotowania się do realizacji zadań określonych w RODO. Tymczasem, jak wskazuje GIODO, wzmocnienie krajowych organów ochrony danych było jednym z podstawowych celów RODO. Na potrzebę zapewnienia niezbędnych środków zwróciła uwagę również Grupa Robocza Art. 29, przyjmując 4 maja 2017 r. list skierowany do rządów państw członkowskich, w którym potrzebę wzmocnienia organów nadzorczych uzasadniano m.in. „absolutną koniecznością przygotowania i profesjonalnego wdrożenia nowych ram prawnych (…), szkolenia pracowników, aktualizacji systemów informatycznych, propagowania świadomości i zapewniania wytycznych na temat nowych zasad”.

Pod koniec stycznia 2018 roku również Komisja Europejska, zaniepokojona stanem przygotowań do RODO, apelowała o przyspieszenie prac w tym zakresie. Podkreśla również, że państwa członkowskie powinny zadbać o zapewnienie krajowym organom nadzoru (czyli w Polsce GIODO) niezbędnych funduszy i kadr, by w ten m.in. sposób zagwarantować ich niezależność i skuteczność działania.

Sytuacja zdaniem GIODO jest bardzo poważna, ponieważ Polska – nie zapewniając urzędowi ds. ochrony danych osobowych odpowiednich środków na przygotowanie się do realizacji obowiązków z RODO – może zostać narażona na poważny zarzut niewłaściwego wdrożenia rozporządzenia.

Źródło:

GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel