GIODO chce zwiększenia swojego budżetu do 49 mln zł

Dodano: 1 września 2017
GIODO chce zwiększenia swojego budżetu do 49 mln zł

W Biurze GIODO trwają intensywne prace, które mają na celu przygotowanie urzędu i jego pracowników do realizacji zadań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W związku z tym GIODO wnioskuje do Ministerstwa Finansów o zwiększenie budżetu do 49 mln zł.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych oznacza znacznie więcej zadań dla organu ochrony danych (obecnie GIODO). Część z nich będzie dla urzędu zupełnym novum, jak przykładowo wydawanie pisemnych zaleceń w ramach oceny skutków dla ochrony danych, nakładanie administracyjnych kar pieniężnych czy transgraniczne rozpatrywanie spraw i prowadzenie przez organy ds. ochrony danych osobowych wspólnych kontroli. Inne z zadań zostaną rozbudowane, jak choćby przyjmowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych (obecnie są one przesyłane przez operatorów telekomunikacyjnych, a po 25 maja 2018 r. będą do tego zobowiązani wszyscy administratorzy danych).

Jak informuje GIODO, finalizowane są prace nad opracowaniem nowej struktury organizacyjnej Biura, która ma zapewnić możliwość skutecznej realizacji nowych obowiązków i uprawnień przez organ nadzorczy. Organizowane są również szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności pracowników Biura, m.in. szkolenia językowe. Realizacja nowych, coraz bardziej skomplikowanych zadań, wymusza również przebudowę bądź stworzenie nowych systemów informatycznych, opracowanie nowych procedur postępowania, a także zwiększenie zatrudnienia. Jednocześnie powoduje to konieczność zapewnienia odpowiednich pomieszczeń, sprzętu czy materiałów biurowych – informuje GIODO.

W związku z tym GIODO, zobowiązany do przedstawienia przed 27 lipca 2017 r. Ministerstwu Finansów projektu budżetu na 2018 rok, złożył wniosek opiewający na blisko 49 mln zł.

Jednocześnie zaznaczył, że konieczność zapewnienia organowi ochrony danych osobowych odpowiednich środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań i gwarantujących jego niezależność wynika wprost z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wzmocnienie organów nadzorczych jest bowiem jednym z głównych założeń reformy przepisów o ochronie danych.  Jak wskazuje art. 52 ust. 4 rodo, „każde państwo członkowskie zapewnia, by każdy organ nadzorczy dysponował zasobami kadrowymi, technicznymi i finansowymi, pomieszczeniami i infrastrukturą niezbędnymi do skutecznego wypełniania swoich zadań i wypełniania swoich uprawnień (…)”.

Źródło:

GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel