EROD o zasadzie privacy by design

Dodano: 28 października 2020
EROD o zasadzie privacy by design

Podczas 40. posiedzenia Europejskiej Rady Ochrony Danych przyjęta została ostateczna wersja Wytycznych w sprawie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych.

Nowe wytyczne

W przyjętych wytycznych poruszono zagadnienia związane z obowiązkiem uwzględniania

  • ochrony danych w fazie projektowania
  • domyślnej ochrony danych.

Wszak są to podstawowe zadania administratora, który musi wdrożyć zasady ochrony danych oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą, już w fazie projektowania i domyślnie.

Ramy Skoordynowanego Egzekwowania Prawa

Europejska Rada Ochrony Danych ustanowiła również Ramy Skoordynowanego Egzekwowania Prawa.  Ramy te zapewniają strukturę do koordynowania powtarzających się corocznych działań organów nadzorczych EROD.

EROD odniosła się także do stanowiska Europejskiej Akademii Wolności Informacji i Ochrony Danych  w sprawie konsekwencji art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego dla ochrony danych, w szczególności w odniesieniu do programów filtrujących.

Uwaga

Oświadczenie prasowe EROD jest dostępne tutaj>>

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel