Egzekwując dług, należy pamiętać o RODO

Dodano: 22 listopada 2019
4963c48aac0bbbb831c05fc72e7c4104f306d704-xlarge(1)

Jak legalnie przetwarzać dane osobowe dłużników? W jaki sposób sprzedać wierzytelność, nie naruszając RODO? W najnowszym komunikacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, jak powinno wyglądać przetwarzanie danych osobowych przez wierzycieli, firmy windykacyjne oraz komorników sądowych.

Podstawa przetwarzania danych przez wierzyciela i windykatora …

Wierzyciel ale też firma windykacyjna może oprzeć przetwarzanie danych osobowych dłużnika na przesłance określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez administratora lub przez stronę trzecią. Interesem tym jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora danych działalności gospodarczej. Wszak wierzyciele mogą dochodzić roszczeń, spłaty zadłużenia samodzielnie lub korzystając z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm. Zgoda dłużnika na przetwarzanie danych nie jest wówczas wymagana.

Warto wiedzieć, że nie w każdym przypadku dłużnik może skorzystać ze swoich uprawnień jako podmiot danych. Przykładowo nie można skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, dopóki nie spłaci zadłużenia

… a także komornika sądowego

Z kolei komornik sądowy przetwarza dane osobowe dłużnika w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego, działając  w wykonaniu obowiązku prawnego i na wniosek wierzyciela. Dane osobowe, którymi dysponuje komornik sądowy, pozyskuje on w pierwszej kolejności od wierzyciela. Najczęściej jest to imię i nazwisko dłużnika, jego adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP. Ewentualnie komornik na wniosek wierzyciela może sam podjąć próbę ustalenia tych danych.

Uwaga

Dopuszczalność przetwarzania, w tym udostępniania danych osobowych przez komornika w określonej sytuacji zależy od istnienia stosownej podstawy prawnej, od kategorii danych oraz od tego, jaki podmiot, na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu wnioskuje o udostępnienie danych.

Przetwarzanie danych w celu sprzedaży wierzytelności

Przetwarzanie danych osobowych dłużnika bez jego zgody jest możliwe także w związku ze sprzedażą wierzytelności. Prezes UODO wskazuje, że dopuszczalne jest ujawnienie w ofercie sprzedaży wierzytelności danych osobowych dłużnika w zakresie jego imienia, nazwiska i adresu ze wskazaniem miasta, nazwy ulicy i kodu pocztowego, ale nie numeru nieruchomości i numeru lokalu mieszkalnego. Byłaby to bowiem zbytnia ingerencja w prywatność dłużnika, sprzeczna z regułą minimalizacji danych.

Uwaga

Administrator sprzedający wierzytelności może ujawniać niektóre dane osobowe dłużników, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprzedaży wierzytelności.

Co istotne, jeżeli wierzyciel zlecił windykację wierzytelności innemu podmiotowi w ramach wykonania usługi, wówczas powinien zawrzeć z firmą windykacyjną umowę powierzenia przetwarzania danych. Natomiast jeżeli firma windykacyjna, która nabyła wierzytelność, staje się administratorem danych osobowych dłużnika i musi spełnić wobec niebo obowiązek informacyjny, zawiadamiając dłużnika m.in. o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych. Dobrym rozwiązaniem jest przekazanie tych informacji w wezwaniu do zapłaty.

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel