Dziennik elektroniczny a RODO

Dodano: 18 czerwca 2020
ecf6321752a3be79fc83ab9e15b595b45f14162f-xlarge(1)

W związku z prowadzeniem dzienników lekcyjnych w szkołach przetwarzane są dane osobowe uczniów. Na jakiej podstawie? Tę i inne kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w dziennikach elektronicznych wyjaśnia Prezes UODO.

Nie jest potrzebna zgoda uczniów i rodziców

Dzienniki lekcyjne w szkołach służą do dokumentowania przebiegu nauczania w danym roku szkolnym (§ 8 ust. 1 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r.). W dziennikach tych znajdują się dane osobowe uczniów jak i ich rodziców (prawnych opiekunów):

  • nazwiska i imiona uczniów,
  • daty i miejsca urodzenia,
  • adresy ich zamieszkania
  • imiona i nazwiska rodziców,
  • adresy ich zamieszkania (jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia)
  • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają (§ 8 ust. 2 rozporządzenia).
Uwaga

Dzienniki lekcyjne mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej, a za zgodą organu prowadzącego szkołę mogą być prowadzone wyłącznie elektronicznie.

Dane osobowe w dziennikach elektronicznych są przetwarzane w wykonaniu obowiązku prawnego tj. w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nie ma więc konieczności pozyskiwania zgody uczniów ani ich rodziców na przetwarzanie ich danych osobowych w dziennikach.

Dostęp do dzienników

Oczywiście szkoła, która prowadzi dziennik elektroniczny, musi zagwarantować ochronę danym osobowym znajdującym się w dzienniku, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. Jednocześnie szkoła prowadzącą dokumentację elektroniczną ma obowiązek umożliwić bezpłatny wgląd rodzicom do tego dziennika, w zakresie dotyczącym ich dzieci. Innymi słowy dziennik elektroniczny ma służyć bieżącemu śledzeniu postępów w nauce ich dzieci. Z drugiej strony dostęp ten powinien być ograniczony – w przypadku rodziców i uczniów jedynie do zakresu ich dotyczącego.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

 

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel