„Dzień ABI” po raz kolejny

Dodano: 6 stycznia 2017
Dzień ABI

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń”, która odbędzie się w ramach obchodów Dnia ABI. Wydarzenie odbędzie się 26 stycznia 2015 r. w Warszawie.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej Pana dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt.: Wykonywanie nowej funkcji ABI – drugi rok doświadczeń.

Konferencja odbędzie się w ramach ustanowionego przez Zarząd SABI w 2015 roku – Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dnia ABI). Data ta jest symboliczna, gdyż 26 stycznia 2015 r. GIODO uruchomił system informatyczny zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji. Tym samym, tego dnia wpisano pierwszego ABI do rejestru, co oznaczało, że został po raz pierwszy zakończony proces powołania ABI, na podstawie przepisów znowelizowanej w dniu 7 listopada 2014 r. ustawy o ochronie danych osobowych.

Ustanowienie otwartego Dnia ABI umożliwia środowiskowe spotkania i wymianę doświadczeń w wykonywaniu zadań ABI. Jest to o tyle istotne, że w związku z obowiązującym ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych pojawią się nowe zakresy zadań dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych oraz nowa funkcja inspektora ochrony danych.

Agenda konferencji:  

10.00 – 10.15   Otwarcie konferencji:  

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)  

10. 15. – 11. 45 Cz. I. : Nowe wymagania i trendy w ochronie danych osobowych  

Prowadzenie obrad: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.  

1. Wdrażanie ogólnego rozporządzenia unijnego do polskiego porządku prawnego – dr Maciej Kawecki (Doradca Ministra Cyfryzacji).

2. Wyzwania z zakresu wymagań wobec systemów technicznych wspierających przetwarzanie danych osobowych – dr hab. inż. Andrzej Zalewski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej).

3. Przetwarzanie danych osobowych a nowe technologie – przedstawiciel Google Poland.

12.00 – 14.00 Cz. II: Doświadczenia w wykonywaniu funkcji ABI  

Prowadzenie obrad: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

1. Drugi rok doświadczeń w wykonywaniu funkcji ABI – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

2. Relacje ABI oraz innych komórek organizacyjnych administratora danych i osób zajmujących się  ochroną danych osobowych (kontrola zarządcza, audyt, prawnicy) – współdziałanie czy kolizja? – dr  Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN.

3. Doświadczenia ze sprawdzeń przeprowadzanych przez ABI na wniosek GIODO oraz kontroli wykonywania działań ABI przez inspektorów GIODO – Monika Młotkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO.

4. Panel dyskusyjny dotyczący wykonywania funkcji ABI – Maciej Byczkowski, Monika Młotkiewicz, Andrzej Rutkowski, dr Grzegorz Sibiga. 

11.45 – 12.00   Przerwa na kawę 

14.30 – 15.45   Cz. III: Rola ABI w nadzorze zabezpieczenia danych w systemie informatycznym  

Prowadzenie obrad: Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

1. Pseudonimizacja – nowe narzędzia dotyczące zabezpieczania danych osobowych –  przedstawiciele SABI.

2. Panel dyskusyjny dotyczący roli ABI w nadzorze zabezpieczenia danych w systemie informatycznym oraz relacji ABI z Działem IT – Maciej Byczkowski, Maciej Kołodziej, przedstawiciele SABI.

15.40 – 17.00   Cz. IV: Konsultacje indywidualne dotyczące wykonywania zadań ABI  

Konsultacje z zakresu wykonywania zadań ABI – prowadzenie konsultacji: Zarząd i eksperci SABI.  

17.00  Zakończenie konferencji  

Agenda może ulec zmianie

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel