Dziecko samodzielnie wyrazi zgodę dopiero po skończeniu 16 lat

Dodano: 14 marca 2018
Dziecko samodzielnie wyrazi zgodę dopiero po skończeniu 16 lat

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) krytykuje rezygnację z obniżenia wieku dziecka, od którego będzie mogło samodzielnie wyrażać zgodę na przetwarzanie danych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, do 13 lat. PIIT postuluje przywrócenie tego rozwiązania.

Na obniżenie granicy wieku dziecka, od którego będzie samodzielnie wyrażać zgodę na przetwarzanie danych w celu skorzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, z 16 do 13 lat pozwala państwom członkowskim ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Początkowo zdecydował się na nie polski ustawodawca i zawarł je zarówno w roboczym projekcie ustawy o ochronie danych osobowych z marca 2017 roku, projekcie skierowanych do konsultacji społecznych z września 2017 roku, jak i w projekcie ustawy z 8 lutego 2018 r. Jednak projekt, który trafił do prac komisji prawniczej (z 3 marca 2018 r.), nie przewiduje już takiego rozwiązania. Oznacza to, że jeżeli ustawa w tym kształcie zostanie przyjęta, dzieci będą mogły samodzielnie wyrażać zgodę od 16. roku życia.

Zdaniem PIIT zmiany te mogą skomplikować i tak już trudny i kosztowny proces dostosowania firm do RODO. Izba podkreśla, że obniżenie granicy wieku, od którego dziecko mogłoby samodzielnie wyrażać zgodę, do 13 lat jest zgodne z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Nadają one dzieciom powyżej 13., a poniżej 16. roku życia swobodę w zakresie podejmowania pewnych czynności prawnych. Takie osoby mają ograniczona zdolność do czynności prawnych, a więc mogą zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych sprawach życia codziennego czy zarządzać swoim zarobkiem.

PIIT wskazuje, że zmiany zostały wprowadzone w taki sposób, że strona społeczna nie była w stanie zapoznać się z brzmieniem projektu ustawy i była zmuszona polegać na informacjach nieoficjalnych. Podkreśla też, że w ramach udostępnionych dokumentów brakuje uzasadnienia, dlaczego rząd zdecydował się na odejście od kompromisu zawartego w konsultacjach społecznych i międzyresortowych.

Izba wskazuje, że określenie granicy wieku na 16 lat nie odpowiada uprawnieniom, które mają osoby młodsze (np. możliwość zarejestrowania się w portalu czy możliwość zawierania transakcji handlowych na podstawie Kodeksu cywilnego), czy umiejętnościom, jakie mają w zakresie działania w ramach usług dostępnych przez Internet.

PIIT podkreśla, że dużą część internautów stanowią osoby w wieku 13–16 lat, więc wprowadzona do projektu przepisów zmiana będzie miała wysokie oddziaływanie na techniczno-organizacyjne aspekty wdrożenia RODO przez przedsiębiorców. Ponadto zdaniem PIIT niepraktyczną konsekwencją wprowadzenia tego rozwiązania będzie to, że po 25 maja osoby w wieku 13–16 lat będą zmuszone do korzystania z usług elektronicznych pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Można to sobie wyobrazić w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia, ale jest to wysoce problematycznie w przypadku nastolatków, którzy bardzo często posiadają własne urządzenia mobilne i w sposób aktywny samodzielnie korzystają z usług elektronicznych – wskazuje PIIT.

Zdaniem izby poddanie kwestii zgody dziecka wprost pod regulację RODO może utrudnić funkcjonowanie znacznej liczbie podmiotów (np. oferujących aplikacje rodzicielskie), gdyż nie będą one w stanie legalnie przetwarzać informacji o lokalizacji dzieci.

Źródło:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel