Dane osobowe pasażerów mają być przekazywane do Kanady

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 31 października 2016
Czy dane osobowe pasażerów będą przekazane do Kanady

Postanowienia umowy między między Unią Europejską a Kanadą, która dotyczy przekazywania danych o przelocie pasażera (PNR), jest sprzeczna z prawami podstawowymi UE – twierdzi Paolo Mengozzi, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Od 2010 roku Unia Europejska i Kanada negocjowały umowę o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (umowa PNR). Ma ona umożliwić przekazywanie danych PNR władzom Kanady, które będą je wykorzystywać, zatrzymywać i ewentualnie przekazywać dalej, by zwalczać terroryzm i poważne przestępstwa międzynarodowe.

Projekt umowy reguluje również wymogi w zakresie bezpieczeństwa i integralności danych PNR, natychmiastowe maskowanie danych szczególnie chronionych, prawo dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania, możliwość wnoszenia administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych oraz okres przechowywania danych, ograniczony do pięciu lat.

Trybunał sprawdzi, czy umowa jest zgodna z prawem UE

Umowa została podpisana w 2014 roku, po czym Rada Unii Europejskiej zwróciła się do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie na nią zgody. Ten ostatni postanowił wówczas wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, by ustalić, czy przewidywana umowa jest zgodna z prawem Unii, które gwarantuje poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego oraz ochronę danych. Parlament zastanawiał się, czy pomimo zabezpieczeń przewidzianych w umowie, ingerencja w prawo podstawowe do ochrony danych jest uzasadniona. W swojej opinii rzecznik generalny Paolo Mengozzi stwierdził przede wszystkim, że przewidywana umowa jest zgodna z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Jest jednak kilka warunków, które musi spełnić, m.in.:

  • kategorie danych PNR pasażerów linii lotniczych będą sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, a dane szczególnie chronione będą wyłączone z zakresu stosowania umowy,

  • umowa wskaże w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych PNR, w sposób zapewniający ochronę i bezpieczeństwo tych danych,

  • umowa określi, że tylko urzędnicy kanadyjskiego właściwego organu są upoważnieni do dostępu do danych PNR, oraz ustanowi obiektywne kryteria, które pozwolą uściślić liczbę tych urzędników,

  • umowa wskaże obiektywne powody, które będą uzasadniały konieczność zatrzymywania wszystkich danych PNR maksymalnie przez okres pięciu lat, przy czym w sytuacji gdy dane PNR powinny być zatrzymane przez okres pięciu lat, dane umożliwiające bezpośrednią identyfikację pasażera linii lotniczych powinny zostać pozbawione cech umożliwiających identyfikację osoby poprzez maskowanie.

Jakie zapisy umowy PNR trzeba zmienić

Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził też jednak, że niektóre postanowienia umowy są sprzeczne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o postanowienia, które pozwalają, wykraczając poza to, co ściśle konieczne, rozszerzyć możliwości przetwarzania danych PNR, niezależnie od celu tej umowy, który dotyczy bezpieczeństwa publicznego (zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnym przestępstwom międzynarodowym). Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE skrytykował też postanowienia, które przewidują przetwarzanie, wykorzystywanie i zatrzymywanie przez Kanadę danych PNR zawierających dane szczególnie chronione.

Zdaniem rzecznika należy zmienić także zapisy, które dopuszczają zatrzymywanie przez Kanadę danych PNR przez maksymalny okres pięciu lat, w szczególności w celu podejmowania szczególnych działań, przeglądu, dochodzenia lub postępowań sądowych, gdy nie jest wymagany żaden związek z celem umowy dotyczącym bezpieczeństwa publicznego.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel