Czy za skserowanie dowodu tożsamości grozi więzienie? Poznaj nowe przepisy

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 11 lipca 2019
4136dd528a62dd467567cb1a3ca0b817a48da78c-large

Już niebawem bo 12 lipca 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dokumentów publicznych. Dość szerokim echem w mediach odbiła się kwestia kopiowania dowodów tożsamości, która miałaby być karana nawet więzieniem. Czy rzeczywiście tak będzie? Sprawdź w artykule.

Kara więzienia za wytworzenie repliki dokumentu publicznego

W ustawie zawarto regulację zakazującą wytwarzania, oferowania, zbywania lub przechowywania w celu zbycia odwzorowania lub kopii dokumentu publicznego nazwanej „repliką dokumentu publicznego”. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, proceder ten w ostatnim czasie pozwala na dokonywanie przestępstw związanych z wykorzystaniem fałszywych dokumentów. Takie działania są przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 58 ustawy o dokumentach publicznych).

Dokument publiczny czyli co

Najpierw należy ustalić, czym jest dokument publiczny. Jest to dokument służący do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdzenia stanu prawnego lub praw osób posługujących się takim dokumentem:

  • wytwarzany według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo
  • którego wzór graficzny i forma zostały zatwierdzone przez podmiot realizujący zadania publiczne uprawniony na podstawie odrębnych przepisów i który jest zgodny z wymogami dla blankietu tego dokumentu określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o dokumentach publicznych).
Uwaga

Dowody tożsamości są dokumentami publicznymi według nowej ustawy. Wytwarzanie repliki dowodu tożsamości stanie się więc karalne.

Kserokopia to nie replika

Ale czy wykonanie zwykłej kserokopii dowodu tożsamości np. przez firmę wypożyczającą sprzęt turystyczny jest stworzeniem jego repliki? Repliką w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o dokumentach publicznych jest odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany. Kserokopii nie można przypisać  cech autentyczności. Dlatego, choć jest to kopia, to jej wykonanie nie stanowi przestępstwa.

Niezależnie od nowych przepisów – kserokopii nie należy wykonywać

Nie oznacza to jednak, że wykonywanie kserokopii dowodu tożsamości jest dopuszczalnym rozwiązaniem w świetle RODO. Tymczasem takie rozwiązania niejednokrotnie stosują firmy świadczące usługi turystyczne np. wypożyczalnie sprzętu sportowego. Nie można tego robić, nawet, gdyby miałoby to stanowić ułatwienie w dochodzeniu przez nas roszczeń np. z tytułu uszkodzenia wypożyczonego sprzętu rekreacyjnego czy też wyposażenia apartamentu. Takie działanie byłoby także przejawem naruszenia zasady minimalizmu przetwarzania danych osobowych (doszłoby do nadmiarowego przetwarzania danych osobowych). Dlatego należy ograniczyć się do wglądu w dowód tożsamości i spisania imienia, nazwiska, adresu, ewentualnie numeru PESEL.

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel