Czy komornicy zgodnie z prawem zbierali dane osobowe

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 27 października 2016
Czy komornicy zgodnie z prawem zbierali dane osobowe

Czy pobierając dane osobowe z bazy PESEL, komornicy złamali prawo? Na to pytanie odpowiedzi szuka Prokuratura Rejonowa w Warszawie wspólnie z ABW. GIODO zapowiedział kontrole w kancelariach komorniczych, a Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że nie doszło do złamania prawa.

Prokuratura wszczęła śledztwo po zawiadomieniu Ministerstwa Cyfryzacji. Resort ujawnił, że niektórzy komornicy pobierali od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy rekordów z bazy PESEL miesięcznie. Jeden z komorników od marca 2015 roku pobrał dane ponad 800 tys. osób i złożył blisko 2 mln zapytań. Pięć kancelarii pobrało w sumie dane ok. 1,4 mln obywateli. Są to kancelarie m.in. z Warszawy i Łodzi. Podejrzenia Ministerstwa Cyfryzacji wzbudziło też to, że dane były pobierane w nocy. „Przeprowadzona analiza połączeń z systemem PESEL – w tym czas ich trwania, częstotliwość zapytań, realizacja w porze nocnej oraz schemat pracy stacji roboczych – wskazywała na zastosowanie złośliwego oprogramowania bądź skryptów służących do automatycznego generowania zapytań” – informuje prokuratura.

Ministerstwo twierdzi, że nie doszło do wycieku

Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja, że nie mamy do czynienia z wyciekiem danych. Prokuratura nie stwierdziła, że dane zostały udostępnione osobom nieupoważnionym. Śledztwo ma zaś wyjaśnić, co było powodem tak dużej liczby zapytań. Jak informuje resort, kancelarie komornicze są uprawnione do pobierania danych z bazy PESEL. Jest jednak kilka warunków, które muszą spełnić, by w sposób bezpieczny z tego dostępu korzystać. Są to m.in.: specjalnie przystosowany komputer bez dostępu do Internetu. Dostęp do bazy PESEL odbywa się za pomocą łączy dedykowanych, zaś ona sama nie jest podłączona do Internetu.

Ważne:

Brak odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, przez co mogą one trafić do osób nieuprawnionych, to naruszenie art. 51 ust. 1 uodo, za co może grozić kara do dwóch lat więzienia.

GIODO skontroluje komorników

Do sprawy odniósł się też Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zapowiedział, że wystąpi do prokuratury o przekazanie informacji na temat poczynionych w sprawie ustaleń. Ogłosił też, że przeprowadzi kontrole u komorników i sprawdzi, czy dane były pobierane zgodnie z prawem.

Krajowa Rada Komornicza poinformowała, że wyjaśnia, czy komornicy pobierali dane z systemu PESEL w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. KRK wyjaśnia, że do ubiegłego roku komornicy mogli przyjmować nieograniczoną liczbę spraw. Największa kancelaria w kraju w ubiegłym roku prowadziła prawie 1 mln postępowań.

Zdaniem Rady taka liczba prowadzonych spraw może uzasadniać olbrzymią liczbę zapytań. KRK informuje, że największa kancelaria w Polsce była wielokrotnie kontrolowana przez ABW i dotychczas nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych i dostępu do bazy PESEL. Rada wystąpiła m.in. do producenta oprogramowania do obsługi kancelarii komorniczych o audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych do pozyskiwania danych z bazy PESEL. KRK skierowała też do Ministerstwa Cyfryzacji pismo z prośbą o niezwłoczne powołanie specjalnego zespołu, który przyczyni się do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy.

Ministerstwo Sprawiedliwości też zapowiedziało kontrole

Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do prezesów wszystkich sądów apelacyjnych z prośbą o przeprowadzenie kontroli. Ma ona wykazać, czy dostęp do rejestru PESEL miały osoby nieuprawnione i czy dane z tego systemu były przez komorników pobierane poza postępowaniami egzekucyjnymi i w stosunku do osób, które nie były dłużnikami. Resort poprosił także prezesów Sądów Okręgowych w Warszawie, Poznaniu i Łodzi o zbadanie prawidłowości prowadzenia biurowości oraz wykorzystywania dostępu do rejestru PESEL przez komorników sądowych, którymi zajęła się prokuratura.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel