Czy inspektor ochrony danych podlega zwolnieniu z VAT

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Dodano: 5 marca 2019
Obecne stawki VAT obowiązują jedynie do 31 grudnia 2013 roku

Instytucja inspektora ochrony danych osobowych funkcjonuje stosunkowo krótko, bo dopiero od 9 miesięcy. W związku z tym nadal istnieją wątpliwości czy inspektor prowadzący działalność gospodarczą podlega zwolnieniu z opodatkowaniem podatkiem VAT.

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług inspektora ochrony danych wywołuje skutki podatkowe – również na gruncie podatku od towarów i usług. Ale czy zawsze? Warto rozważyć, czy IOD może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie kwoty 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym (analogiczne zwolnienie obowiązuje podatników dopiero rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych – przy czym bierze się tu pod uwagę sprzedaż przewidywaną w proporcji do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w roku podatkowym – art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług).

IOD jako doradca

Co istotne, z tego zwolnienia nie mogą skorzystać podatnicy świadczący usługi w zakresie doradztwa (art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług). Takim doradcą jest także inspektor ochrony danych. Wszak zgodnie z art. 39 RODO zadaniem IOD jest m.in.  informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.  Do obowiązków inspektora należy także udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania. Bez wątpienia są to czynności o charakterze doradczym. Stąd niezależnie od wysokości obrotów inspektor ochrony danych nie może skorzystać ze zwolnienia VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 czerwca 2018 r. (nr 0111-KDIB3-1.4012.344.2018.1.RSZ). wskazał na doradczy charakter usług świadczonych przez inspektora ochrony danych.

Uwaga

Osoba rozpoczynająca działalność jako inspektor ochrony danych powinna, dokonując wpisu w CEIDG, wskazać kod PKD 70.22.Z „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.

Co istotne, brak zwolnienia podmiotowego dla IOD nie wyklucza skorzystania przez niego w konkretnych przypadkach z innych zwolnień np. zwolnienia przedmiotowego w przypadku świadczenia usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług).

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel