Czy dyrektywa policyjna będzie wdrożona na czas

Dodano: 13 kwietnia 2018
Czy dyrektywa policyjna będzie wdrożona na czas

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji o informację na temat stanu prac nad ustawą wdrażającą dyrektywę policyjną 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r., która została przyjęta wraz z RODO jako pakiet reformujący ochronę danych osobowych w UE.

Dyrektywa 2016/680 (dyrektywa policyjna) ma ułatwić wymianę danych między państwami członkowskimi, jednocześnie wzmacniając prawa osób, których te dane dotyczą. Przyznaje też jednostce uprawnienie złożenia skargi oraz uzyskania informacji, czy jej dane są przetwarzane. Dyrektywa przewiduje też przyjęcie sankcji za naruszenie przepisów wprowadzonych na jej podstawie. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Dyrektywa jest aktem dość ogólnym i pozostawia wiele miejsca na uznanie krajowego ustawodawcy. Wszelkie decyzje muszą jednak uwzględniać standardy Karty Praw Podstawowych UE oraz zapewniać spójność systemu tworzonego w ramach całej UE.

Polska powinna wdrożyć postanowienia dyrektywy policyjnej do polskiego prawa do 6 maja 2018 r., jednak do dziś nie przedstawiono projektu, który by ją implementował, chociaż taki projekt został ostatnio wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, co może oznaczać, że wkrótce zostanie przedstawiony.

Rzecznik Praw Obywatelskich obawia się, że do 6 maja właściwe przepisy nie zostaną przyjęte, ale również, że od 25 maja w ogóle nie będzie żadnych przepisów regulujących kwestie związane z dyrektywą (wówczas przestanie obowiązywać polska ustawa o ochronie danych osobowych). Do 25 maja zaplanowano bowiem jedynie dwa posiedzenia Sejmu. Zdaniem RPO nie tylko naruszy to polskie zobowiązania wynikające z członkostwa w UE i obowiązku przestrzegania wiążącego prawa międzynarodowego, ale może mieć również poważne skutki dla obywateli, związane ze standardem ochrony danych osobowych w obszarze dyrektywy.

Ponadto zastrzeżenia RPO budzi opis zakresu implementacji z dokumentu rządu, np. całkowite wyłączenie spod dyrektywy służb specjalnych (w tym ABW i CBA). Zdaniem RPO nie wszystkie działania np. ABW mieszczą się w pojęciu „bezpieczeństwa narodowego” i nie wszystkie będą automatycznie mogły być pozostawione poza zakresem dyrektywy. Zdaniem RPO kwestie te powinny być odpowiednio skonsultowane.

Źródło:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel