CETA będzie uwzględniać ochronę danych osobowych

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 24 stycznia 2017
CETA będzie uwzględniać ochronę danych osobowych

Dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji do umowy handlowej między UE a Kanadą (CETA) wprowadzono zapisy o prawie do prywatności i ochronie danych osobowych – w kontekście handlu elektronicznego i przepływu danych.

CETA, czyli Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa z Kanadą, została podpisana 30 października 2016 r. po 5-letnich negocjacjach. Aby umowa mogła wejść w życie, wszystkie państwa członkowskie UE muszą wyrazić na nią zgodę. Parlamenty narodowe będą mieć więc prawo do jej oceny w procesie ratyfikacji.

Oprócz umowy został podpisany wspólny instrument interpretacyjny, który doprecyzowuje, jak poszczególne zapisy CETA powinny być interpretowane. Polskie Ministerstwo Cyfryzacji doprowadziło do wprowadzenia w art. 2 tego dokumentu klauzuli ochronnej w obszarze ochrony prywatności i danych. Do paragrafu drugiego wspólnego instrumentu interpretacyjnego zostały dodane słowa: „ochrona prywatności” i „ochrona danych”. Pełna treść klauzuli interpretacyjnej brzmi:

Art. 2 Prawo do wprowadzania regulacji

Zgodnie z umową Unia Europejska i jej państwa członkowskie oraz Kanada mogą nadal przyjmować i stosować swoje przepisy ustawowe i wykonawcze, które w interesie publicznym regulują działalność gospodarczą – dzięki temu będą one mogły realizować uzasadnione cele polityki publicznej, takie jak ochrona i wspieranie zdrowia publicznego, usługi społeczne, edukacja publiczna, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, moralność publiczna, ochrona społeczna i ochrona konsumentów, ochrona prywatności i ochrona danych oraz promowanie i ochrona różnorodności kulturowej.

Ta modyfikacja oznacza, że każde państwo członkowskie w odniesieniu do ochrony prywatności i ochrony danych może przyjmować i stosować własne przepisy ustawowe i wykonawcze przy realizowaniu umowy CETA.

Co dalej

Teraz Ministerstwo Cyfryzacji planuje wprowadzić przepisy o podobnym charakterze w obecnie negocjowanych umowach handlowych między UE a Japonią oraz porozumieniu w sprawie handlu usługami (TISA), które w bardziej kompleksowy sposób obejmą kwestie przepływów danych. Resort będzie też dążył do wzmocnienia zapisów w unijnych dokumentach dotyczących konieczności konsultacji tekstów umów handlowych z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (EDPS).

Źródło:

Ministerstwo Cyfryzacji

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel