„Absurdy i mity RODO” – skorzystaj ze szkolenia Akademii WIP

Dodano: 31 stycznia 2019
Depositphotos_50088039_m-2015

Redakcja Portalu PoradyODO.pl zaprasza na szkolenie „Absurdy i mity RODO”. Szkolenie odbędzie się 14 lutego w Warszawie. Zapisy nadal trwają!

Szkolenie Absurdy i mity RODO- jak sobie z nimi radzić i uniknąć kontroli”, które poprowadzi ekspert ds. ochrony danych osobowych Piotr Glen, odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. w godz. 10.00-15.30 w Warszawie. Nasz specjalista obali liczne mity, jakie powstały w związku z wdrażaniem RODO. Wskazówki przekazane słuchaczom pozwolą na usprawnienie procesów przetwarzania danych bez zbędnych i „utrudniających życie” rozwiązań.

Uwaga

Zostały jeszcze wolne miejsca. Zapisz się na szkolenie, klikając tutaj>> Każdy uczestnik szkolenia otrzyma gratis w postaci publikacji "Niezbędnik inspektora ochrony danych – ponad 70 przydatnych wzorów dokumentów i akty prawne".

Pełny program szkolenia

 1. Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i skutki dla polskiego prawa:

 • Zmiany, jakie będą musiały zajść w polskim porządku prawnym i przedstawienie już konsultowanych projektów nowych ustaw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

 • Mniej regulacji – więcej odpowiedzialności – jak od ogólnych zaleceń Rozporządzenia przejść do szczegółowych rozwiązań w organizacji;

 • Nowe pojęcie danych osobowych w Rozporządzeniu;

 • Inne podstawowe pojęcia nowego prawa ochrony danych osobowych;

 • Podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu;

 1. Nowe obowiązki administratorów danych oraz procesorów tj. podmiotów przetwarzających dane osobowe:

 • Porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia;

 • Analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych i zakres ich stosowania, w tym rejestrowanie czynności przetwarzania, ocena skutków przetwarzania danych, projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych, obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo osoby, której dane dotyczą do przenoszenia danych, zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych;

 • Obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane – procesora, czyli podmiotu, któremu administrator danych powierza dane do przetwarzania;

 1. Nowe obowiązki informacyjne administratora danych:

 • Jakie informacje i w jaki sposób administrator danych musi opublikować, o czym musi być poinformowana osoba, której dane dotyczą;

 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym i jak zgodnie z prawem „profilować”;

 • Zmiany w oświadczeniach woli i nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych;

 1. Inspektor Ochrony Danych

 • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”);

 • Czy i dla kogo wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe;

 • Wyznaczenie jednego Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw;

 • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych;

 • Status inspektora ochrony danych;

 • Zadania IOD;

 1. Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych – studium przypadku

 • Aktualizacja bądź opracowanie nowej dokumentacji z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji;

 • Wykonanie analizy ryzyka – proste, przejrzyste i zrozumiałe metody i techniki;

 • Bezpieczeństwo osobowe – upoważnianie do przetwarzania danych osobowych i zobowiązywanie do zachowania ich w tajemnicy uprawnionych pracowników i współpracowników;

 • Nowe ujęcie podmiotu przetwarzającego dane – procesora – zakres odpowiedzialności i zasady zawierania umów powierzenia przetwarzania danych;

 1. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i zmiany w krajowych przepisach sektorowych – zakres i wpływ

 2. Najbardziej jaskrawe problemy i absurdy związane z RODO:

 • Blokowanie dostępu do informacji publicznych;

 • Zakazy w oświacie (podpisy pod pracami konkursowymi, udzielanie informacji o dziecku rodzicom, czy na uroczystościach szkolnych można posługiwać się imieniem dziecka;

 • Zakazy w służbie zdrowia (wywoływanie tylko po imieniu, brak nazwiska lekarza na drzwiach);

 • Absurdy przy wystawianiu faktur;

 • Absurdy w związku z zatrudnianiem i stosunkiem pracy (numery zamiast nazwisk pracowników, specjalne na szafy na dane osobowe pracowników);

 • Podawanie danych osobowych członków rodziny;

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel