41. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności – co było jej przedmiotem

Dodano: 4 listopada 2019
ef97c0ef48960c3a609a6ef17859ca7ef208ed05-xlarge(1)

Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności (ICDPPC) to najważniejsze spotkanie przedstawicieli organów ochrony danych osobowych z przedstawicielami Rady Europy, Komisji Europejskiej oraz korporacji międzynarodowych i świata nauki. 41. edycja konferencji została zorganizowana w Tiranie w dniach 21-24 października 2019 r. pod hasłem „Konwergencja i łączność. Podnoszenie światowych standardów ochrony danych w erze cyfrowej”.

Cel konferencji

Tematem konferencji była kwestia maksymalizacji potencjału współczesnego stylu życia obywateli oraz możliwości technologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów ochrony danych i prywatności. Uczestnicy podjęli działania w celu wypracowania odpowiedniego kompromisu w związku z oczekiwaniami społeczeństwa dotyczącymi bezproblemowego transgranicznego przesyłania danych, które ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie, a jednocześnie wymaga od organów nadzorczych zapewnienia bezpieczeństwa ich danych osobowych.

3 filary i priorytety

Efektem konferencji była Rezolucja w sprawie Strategicznego Kierunku Konferencji na lata 2019-2021 oparta na następujących filarach:

 • ewolucji w kierunku globalnych ram i standardów,
 • ściślejszej współpracy w zakresie egzekwowania prawa
 • określaniu priorytetowych tematów polityki międzynarodowej.

W Rezolucji określono trzy strategiczne priorytety

 • postęp w zakresie globalnej prywatności w erze cyfrowej, potwierdzający przejście w stronę globalnego środowiska regulacyjnego;
 • maksymalizację głosu i wpływu konferencji, w szczególności poprzez zwiększenie jej roli w polityce cyfrowej i wzmocnienie relacji z innymi międzynarodowymi organami i sieciami;
 • budowanie kapitału członków forum.

Celem wzmocnienia strategii zaplanowano utworzenie nowego panelu referencyjnego w 2020 r.

6 Rezolucji tematycznych

Podczas konferencji uchwalono także:

 • Rezolucję w sprawie promowania nowych, długoterminowych i praktycznych instrumentów oraz kontynuacji działań prawnych na rzecz skutecznej współpracy w zakresie transgranicznego egzekwowania prawa - zachęcającą do dalszych starań na rzecz skuteczniejszej współpracy w postępowaniach transgranicznych i egzekwowaniu prawa;
 • Rezolucję w sprawie uznania prywatności za podstawowe prawo człowieka i warunków wykonywania innych praw podstawowych - bezpośrednio wzywającą państwa członkowskie i grupy społeczne ze wszystkich sfer publicznych i prywatnych, w tym społeczeństwo obywatelskie i środowisko akademickie, do podjęcia konkretnych działań zapewniających ochronę podstawowych praw człowieka;
 • Rezolucję wspierającą i ułatwiającą współpracę regulacyjną między organami ochrony danych a organami ochrony konsumentów i ochrony konkurencji w celu osiągnięcia jasnych i wysokich standardów ochrony danych w gospodarce cyfrowej - przedłużającą mandat Grupie Roboczej ds. Cyfrowych Obywateli i Konsumentów;
 • Rezolucję dotyczącą czynnika ludzkiego jako przyczyny naruszeń ochrony danych – wzywającą wszystkich członków ICDPPC do promowania odpowiednich zabezpieczeń zapobiegającym błędom, które powstały wskutek czynnika ludzkiego i które mogą prowadzić do naruszenia danych osobowych, a także wzywa organizacje (w tym państwowe i prywatne), aby zrozumiały, że naruszenia danych osobowych często wiążą się z błędami ludzkimi i w związku z tym powinny wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia.
 • Rezolucję w sprawie ekstremizmu w mediach społecznościowych oraz online - przedstawiającą konkretne działania, które miałyby zapobiec rozprzestrzenianiu się terroryzmu w mediach społecznościowych, a także zwalczać go za ich pośrednictwem.
Źródło:
 • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel