1% podatku – OPP może przetwarzać dane darczyńcy w celu podziękowania

Dodano: 19 lutego 2020
7bc239f5e3227c5a27345e28161a5e947cbc7710-xlarge (2)

Zbliżają się rozliczenia podatku dochodowego za 2019 r. W związku z przekazywaniem kwoty 1% należnego podatku na OPP Prezes UODO zaznacza, że organizacja może przetwarzać dane osobowe darczyńcy np. w celu podziękowania mu w imieniu obdarowanego, jeżeli podatnik w rozliczeniu rocznym zgodził się na przekazanie jego danych tej organizacji. Szczegóły poniżej

Dane darczyńcy trafiają do OPP

Wypełniając formularz, podatnik może zgodzić się na przekazanie organizacjom pożytku publicznego swoich danych osobowych:

  • imienia, nazwiska,
  • adresu
  • informacji o darowanej kwocie
  • danych kontaktowych np. numeru telefonu czy adresu e-mail.

W efekcie naczelnik urzędu skarbowego przesyła wskazane dane osobowe organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W realizacji prawnie uzasadnionego interesu OPP

W ten sposób OPP staje się administratorem danych osobowych darczyńcy. Daje to organizacji pożytku publicznego możliwość przetwarzania danych osobowych darczyńcy np. w celu podziękowania mu przez obdarowanego. Na jakiej podstawie? Przetwarzanie danych w tym przypadku OPP może oprzeć o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ ma w związku z takim przetwarzaniem prawnie uzasadniony interes. Nie ma jednak żadnych podstaw prawnych do przekazania danych osobowych darczyńców osobom obdarowanym – chyba że darczyńca wyrazi na to zgodę.

Uwaga

OPP nie może też zapominać o konieczności zrealizowania obowiązku informacyjnego przy pierwszym kontakcie z darczyńcą.

Źródło:

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel