W przyszłości skorzystamy ze standardowych klauzul w umowie powierzenia

Dodano: 16 stycznia 2019
umowa / wymówienie

UODO zaprasza zainteresowanych do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących standardowych klauzuli umownych dla umów powierzenia przetwarzania danych. Możemy więc spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli skorzystać z takich klauzuli, co zdecydowanie usprawni proces powierzania przetwarzania danych osobowych.

Standardowe klauzule umowne dla umów powierzenia przetwarzania mają zostać przyjęte na podstawie art. 28 ust. 8 RODO, zgodnie z mechanizmem spójności, który powinien być stosowany przez organy nadzorcze. W tym celu Urząd Ochrony Danych Osobowych organizuje konsultacje w sprawie tychże klauzuli. Podczas konsultacji planowane jest poruszenie następujących kwestii:

  1. Jak dokumentować polecenia administratora dotyczące przetwarzania danych?

  2. Jak weryfikować zobowiązania do zachowania tajemnicy przez osoby upoważnione do przetwarzania danych?

  3. Jak precyzyjnie powinny być w umowie wskazane środki bezpieczeństwa wymagane na mocy art. 32 RODO?

  4. Jak skutecznie wywiązywać się z obowiązków związanych z realizacją żądań osoby, której dane dotyczą?

  5. Jak realizować obowiązek udostępnienia informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków ciążących na administratorze (m.in. art. 28, 32-36 RODO)?

  6. Jak zapewniać zgodność działań innego podmiotu przetwarzającego z postanowieniami umowy zawartej z administratorem?

Uwaga

UODO zaprasza zainteresowanych do przesyłania uwag i postulatów na adres e-mail: [email protected] wszelkich uwag i postulatów. W tytule prosimy wskazać hasło „Konsultacje Umowa powierzenia”. Termin zgłoszenia stanowisk upływa 1 lutego 2019 r.Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel